Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Fastighetsägarna MittNord AB

Bransch
Real Estate
Stad
Västerås
Grundat år
1947
           

Om organisationen

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Vi är en rikstäckande organisation med en stark lokal förankring och det ger våra medlemmar en styrka att driva frågor på riksnivå mot regering, riksdag och andra organisationer. Det gör att vi har kraft och möjlighet att driva viktiga och övergripande frågor för fastighetsbranschen både lokalt, regionalt och i den nationella samhällsdebatten. Vårt medlemsunderlag omfattar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter till det stora börsnoterade fastighetsbolaget.
Read more
©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC