Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Patientnämndens förvaltning Region Stockholm

Bransch
Health Care
Stad
Stockholm
Grundat år
1971
           

Om organisationen

Patientnämnden är Region Stockholms centrala och oberoende instans för hantering av patienters synpunkter, upplevelser eller klagomål på vård som de eller närstående erhållit. Patientnämnden ska också genomföra analyser av inkomna ärenden samt, baserat på dessa, uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en personcentrerad vård samt föreslå åtgärder till förbättring. På så sätt kan patientnämnden, med hjälp av patienternas klagomål, bidra till att vården utvecklas och att patientsäkerheten förbättras. En annan uppgift som patientnämnden har är att utse stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.
Read more
©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC