Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Medarbetarundersökning - en viktig faktor för framgångsrik organisationsutveckling

En medarbetarundersökning är en undersökning som genomförs av en organisation för att mäta och analysera medarbetarnas åsikter och erfarenheter på arbetsplatsen.

Syftet med en medarbetarundersökning är att skapa en bättre arbetsmiljö och öka produktiviteten, välmåendet och engagemanget genom att identifiera problem och utvecklingsområden som organisationen kan arbeta med för att förbättra arbetsplatsen och arbetsplatskulturen.

Great Place To Work utför världens största medarbetarundersökning, över 100 miljoner människor har svarat på samma 60 påståenden världen över. Påståendena bygger på vad Great Place To Works 30-åriga forskning visar är avgörande för att bygga en arbetsplatskultur där människor mår bra och känner engagemang.  

Läs mer om Great Place To Works historia här.

Ta reda på mer om hur Great Place To Work kan hjälpa er utföra en medarbetarundersökning.

Varför är medarbetarundersökningar viktiga?

125

Medarbetarundersökningar är viktiga för att skapa en bättre arbetsplats och öka och förbättra engagemanget, innovationsgraden, kundservicen och produktiviteten.

Genom att mäta medarbetarnas åsikter och erfarenheter av och på arbetsplatsen kan organisationen identifiera problem och utvecklingsområden som kan förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö och öka produktiviteten.

Det är viktigt att människor trivs, mår bra, utvecklas och känner engagemang och stolthet över sitt arbete. Människor som mår bra på arbetet presterar bättre, men bidrar även till en bättre värld genom att må bra eller bättre även utanför arbetet. Människor som har en bra arbetsplatskultur blir mer sällan sjukskrivna och har lägre sjukfrånvaro, vilket i sin tur bidrar till ett bättre och mer välmående samhälle.

För företag och organisationer är det viktigt att ta reda på vad medarbetarna tycker om arbetsplatsen för att kunna bygga en framgångsrik organisationen där medarbetarna är engagerade.

Vår data visar att företag med högt medarbetarengagemang har 57 % högre vinstmarginaler än genomsnittliga svenska företag. Liknande data ser vi i alla länder där Great Place To Work arbetar. I USA visar vår data att företag med på listan över de bästa arbetsplatserna har 3.33 gånger högre avkastning än marknaden. 

Hur genomförs en medarbetarundersökning?

126

En medarbetarundersökning görs bäst en gång per år. Görs för många så kallade temp-mätningar är det risk att deltagandet går ner och att resultatet ger en felaktig bild, då medarbetarna har svårt att lyfta blicken och enbart svarar på hur de upplever arbetsplatsen i nuet.

I en medarbetarundersökning vill du få svar på hur arbetsplatsen är för medarbetaren över en längre tid, så att ledningen kan arbeta med strukturella förändringar och förbättringar. 

En medarbetarundersökning måste genomföras på ett sådant sätt att de svarande kan garanteras full anonymitet. 

Great Place To Works medarbetarundersökning, kallad Trust Index, genomförs enkelt genom att skicka en länk till medarbetare, där de kan betygsätta sin upplevelse på jobbet och ta ställning till 60 påståenden som delas in i fem dimensioner: trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap. Som avslutande fråga får medarbetarna även svara på om de allt sammantaget ser sin arbetsplats som en mycket bra arbetsplats.

När enkäten är distribuerad är det viktigt att följa upp med medarbetarna och se till att de fyller i enkäten. Det kan vara bra att påminna medarbetarna om att fylla i enkäten och att det är viktigt för organisationen att få deras åsikter och erfarenheter.

Genom denna undersökning kan organisationer få värdefull insikt om vad som driver engagemang bland medarbetare och vad som behöver förbättras för att skapa en stark och lönsam verksamhet.

 

Hur analyseras resultaten?

När medarbetarundersökningen är genomförd är det viktigt att analysera resultaten. Det finns olika sätt att analysera resultaten, men det vanligaste är att använda statistiska metoder för att identifiera problem och utvecklingsområden.

På Great Place To Work sammanställs resultaten i en rapport, som identifierar er organisations styrkor och svagheter. Utifrån dem blir det tydligt vad organisationen behöver förbättra för att skapa en bättre arbetsmiljö och öka produktiviteten. Resultaten används bäst för att skapa handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön och öka produktiviteten.

Resultaten av de 60 påståendena i Great Place To Works medarbetarundersökning sammanfattas  i ett Trust Index™, som mäter graden av tillit som medarbetarna upplever på arbetsplatsen. För att bli Great Place to Work-certifierad måste organisationen uppnå ett Trust Index™ på minst 70 på en skala mellan 0-100. Certifieringen gäller i 12 månader och ger möjlighet att rankas som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige, Europa eller världen.

mercur some

Vad är fördelarna med medarbetarundersökningar?

Medarbetarundersökningar är ett effektivt sätt att förbättra arbetsmiljön och öka medarbetarnas engagemang. Genom att ta reda på vad som driver engagemang och identifiera områden som behöver förbättras kan organisationer stärka sin verksamhet och attrahera talanger på arbetsmarknaden.

Fördelar med medarbetarundersökningar:

- Ökat medarbetarengagemang
- Förbättrad arbetsmiljö
- Högre produktivitet
- Bättre ledarskap
- Ökad lojalitet
- Bättre rekrytering

Genom att genomföra en medarbetarundersökning kan organisationer ta reda på medarbetarnas åsikter om arbetsmiljön och ledarskapet. Detta kan leda till förbättringar som ökar produktiviteten, minskar personalomsättningen och stärker organisationens rykte som en attraktiv arbetsgivare.

Väljer du att använda Great Place To Work för din nästa medarbetarundersökning finns det ytterligare en fördel: Möjligheten att bli erkänd för er fantastiska företagskultur.

Uppnår du kriterierna - 70 % i Trust Index - blir du Great Place to Work-certifierad och får erkännande i våra kanaler samt ett emblem att använda i all intern och extern kommunikation, marknadsföring och employer branding. Certifieringen gäller i 12 månader och ger även möjlighet att rankas som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige, Europa eller världen.

Vill du ha hjälp med er nästa medarbetarundersökning? Kontakta oss så berättar vi mer. 

 

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC