Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Vi skapar Great Places to Work

Vi hjälper organisationer att bygga högpresterande arbetsplatser. Hur? Genom att skapa organisationer där medarbetarna känner tillit, stolthet och kamratskap.

Och det fungerar. Svenska organisationer som är certifierade till ett Great Place to Work har dubbelt så hög vinstmarginal som genomsnittliga svenska bolag.

Varför bli ett Great Place to Work?

 

Bättre business

Vi hjälper organisationer att förbättra sin lönsamhet. Oberoende studier visar att organisationer som uppfyller kraven på att vara ett great place to work uppnår överlägsna resultat år efter år när det kommer till rörelseresultat per anställd, rörelsemarginal, tillväxttakt och avkastning på tillgångar.

Bättre rykte

Vi hjälper dig att förbättra ditt employer brand så att fler vill jobba för och med dig. Vi certifierar organisationer som ett ”great place to work” och varje år publicerar vi listan över Sveriges, Europas och världens bästa arbetsplatser.

Lägre personal-omsättning

Organisationer som är certifierade som ett Great place to work har i snitt 50 % lägre personalomsättning jämfört med genomsnittliga svenska organisationer. Även sjukfrånvaron är ungefär hälften så hög som genomsnittet.

Nöjdare kunder

Engagerade anställda tar fram bättre produkter, levererar bättre kundservice och leder till nöjdare kunder.

Medarbetar-undersökning 

Varje år utför vi medarbetar-undersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. Modellen bakom undersökningen är erkänd inom forskning om arbetsplatskultur och bygger på 30 års studier kring vad som utgör en god arbetsplats.

Vi rankar Sveriges Bästa Arbetsplatser

Vi utför världens största arbetsplatsstudie och delar ut vår kvalitetsutmärkelse till de allra  bästa i mer än 50 länder över hela världen. Våra listor över de bästa arbetsplatserna publiceras årligen i medier över hela världen, från Financial Times och Fortune Magazine  till Época och Business Day. I april  2020 utsåg vi Sveriges Bästa Arbetsplatser 2020 i kategorierna små, medelstora och stora organisationer. 

Vill ni också bli en av

Sveriges Bästa Arbetsplatser? 

 

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC