Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Fabege

Bransch
Real Estate
Stad
Stockholm
Grundat år
1924
           

Om organisationen

Fabege arbetar med hållbar stadsdelutveckling och utvecklar långsiktigt attraktiva stadsdelar i Stockholmsområdet. Fabeges affärsmodell syftar till att skapa värde genom förvaltning, förädling och transaktioner. -Förvaltning: Att hitta rätt lokal för en kunds specifika behov och sedan säkerställa att kunden trivs i lokalen är kärnan i Fabeges verksamhet. Det sker genom ett långsiktigt arbete baserat på en nära dialog med kunden, vilket skapar förtroende och ömsesidig lojalitet. -Förädling: Kvalificerad fastighetsförädling är den andra viktiga hörnstenen i verksamheten. Fabege har lång erfarenhet av att driva omfattande förädlingsprojekt och strävar efter attrahera långsiktiga hyresgäster till icke färdigutvecklade fastigheter och som kan förändras utifrån kundens specifika behov. -Transaktion: Fastighetsaffärer är en naturlig del av Fabeges affärsmodell och lämnar ett väsentligt bidrag till bolagets resultat. Bolaget analyserar kontinuerligt fastighetsportföljen för att ta vara på möjligheter att skapa värdetillväxt och avyttringar.
Read more
©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC