Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Vad gör vi?

Great Place to Work® hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utveckla sin arbetsplatskultur. Så att verksamheter kan bli mer lönsamma och medarbetare må bra. Till grund ligger över 30 års forskning om vad som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra.

Vi utför även världens största medarbetarundersökning. Varje år undersöker vi  11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. Resultatet av en organisations undersökning används som grund för att förstå vad som fungerar och vad som kan förbättras för att nå bättre verksamhetsresultat och skapa en arbetsplatskultur där varje medarbetare mår bra och känner sig sedda, uppskattade, värdefulla och motiverade.  

De som av sina egna medarbetare rankas allra högst i undersökningen lyfts fram på våra listor över de bästa arbetsplatserna, och erhåller någon eller några av våra kvalitetsutmärkelser Sveriges Bästa Arbetsplatser, Europas Bästa Arbetsplatser och Världens Bästa Arbetsplatser. 

Medarbetarperspektivet

Våra studier visar att de arbetsplatser som medarbetare upplever som riktigt bra kännetecknas av positiva relationer och en hög grad av tillit. Ett ”great place to work” är en arbetsplats där man:

  • litar på människorna man arbetar för
  • känner stolthet för det man gör och
  • trivs tillsammans med människorna som man jobbar ihop med 

 

Ledarperspektivet

Utifrån ledarens perspektiv är ett ”great place to work” en arbetsplats där man:

  • når organisatoriska mål
  • med medarbetare som gör sitt allra bästa
  • och arbetar som ett team i en tillitsfull miljö.

Utmärkta arbetsplatser når sina organisatoriska mål genom att inspirera, informera, och lyssna; de får medarbetarna att ge sitt allra bästa genom att uppskatta, utveckla och visa omtanke; och att arbeta som ett team genom att anställa strategiskt, fira framgångar och fördela medel rättvist.

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC