Vad gör vi?

Great Place to Work® hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. De som av sina egna medarbetare rankas allra högst i våra medarbetarundersökningar lyfts fram på våra listor över de bästa arbetsplatserna, och erhåller vår kvalitetsutmärkelse Sveriges Bästa Arbetsplatser. Utöver detta driver vi även en omfattande internationell Learn & Share-verksamhet. 

I mer än 30 år har vi forskat i vad det är som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra. Årliga studier och medarbetarundersökningar av 10 miljoner medarbetare i 50 länder och från ca 7 000 organisationer ligger till grunden för de två modeller kring vilka vi byggt hela vår verksamhet. Dessa beskriver ett "great place to work", från medarbetarens respektive ledarens perspektiv. Modellerna är applicerbara på alla arbetsplatser, oavsett bransch, storlek eller nationalitet.

Medarbetarperspektivet

Våra studier visar att de arbetsplatser som medarbetare upplever som riktigt bra kännetecknas av positiva relationer och en hög grad av tillit. Ett ”great place to work” är en arbetsplats där man:

  • litar på människorna man arbetar för
  • känner stolthet för det man gör och
  • trivs tillsammans med människorna som man jobbar ihop med 

 

Ledarperspektivet

Utifrån ledarens perspektiv är ett ”great place to work” en arbetsplats där man:

  • når organisatoriska mål
  • med medarbetare som gör sitt allra bästa
  • och arbetar som ett team i en tillitsfull miljö.

Utmärkta arbetsplatser når sina organisatoriska mål genom att inspirera, informera, och lyssna; de får medarbetarna att ge sitt allra bästa genom att uppskatta, utveckla och visa omtanke; och att arbeta som ett team genom att anställa strategiskt, fira framgångar och fördela medel rättvist.


Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan skapa en framgångsrik arbetsplatskultur

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC