Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
-Facebook Pixel

 

Medarbetar-undersökning

Vår medarbetarundersökning Trust Index® mäter vad som driver engagemang och lönsamhet inom er organisation. Undersökningen ger även en nulägesrapport om medarbetarindex och ledarskapsindex. 

Organisations-utvärdering

Vår Culture Audit® , en organisationsutvärdering där fokus ligger på att analysera er arbetsplatskultur, ger era ledare chansen att inventera er verksamhet utifrån hur ni arbetar för att aktivt skapa en lönsam arbetsplatskultur och vad som behövs förbättras för att bli ännu bättre.

Utvecklingsresa

Med utgångspunkt från era resultat i medarbetarundersökningen får ni tillgång till de strategiska verktyg, utbildningar och workshops inom personal och ledarskap som passar er bäst för att förbättra eller bibehålla er organisationskultur. 

Certifiering & Utmärkelse

De organisationer som når upp till en viss nivå i sin medarbetarundersökning blir certifierad som ett Great Place to Work och får använda vårt emblem för intern- och externkommunikation i 12 månader. Dessa organisationer deltar även i rankingprocessen av Sveriges Bästa Arbetsplatser, som de med de allra högsta resultaten erhåller.

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC