Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Catena

Bransch
Property Management
Stad
Helsingborg
Grundat år
2013
           

Om organisationen

Genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar Catena effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Catena är en långsiktig fastighetsägare med en affärsidé som omfattar både utveckling och förvaltning. Vi driver innovativa nyproduktionsprojekt men finns också kvar som en aktiv och engagerad förvaltare när anläggningen är på plats. Att forma framtiden tillsammans med våra kunder och finnas nära dem för att kunna ligga steget före när omvärld och behov förändras är en del i det evighetsperspektiv på såväl fastigheter som hyresgästrelationer. Som medarbetare på Catena är man en del i att bygga och utveckla vårt framtida samhälle. Vårt arbete möjliggör hållbar logistik och hjälper Catenas kunder och hyresgäster att tänka smartare kring lägen och varuflöden. Vi är en liten organisation med individer som bär på stor erfarenhet och kompetens. Genom att arbeta nära tillsammans når vi våra mål, arbetar effektivt och får full utväxling på våra kunskaper. Vår strävan är att alltid överträffa förväntningar, ta ansvar över tid och vara engagerade i det vi gör – vi tror på att ha kul på jobbet och är inte rädda för att glädjen ska smitta.
Read more
©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC