Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Brandskyddsföreningen

Bransch
Other
Stad
Stockholm
Grundat år
1919
           

Om organisationen

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening med visionen om ett hållbart och brandsäkert Sverige och är idag ett ledande kunskapscentrum som arbetar och driver opinion för att öka brandsäkerheten och minska samhällets skadekostnader. Uppdraget är att göra samhällsnytta genom att utveckla och sprida kunskap som förebygger och minskar påverkan av bränder. Föreningen verkar såväl nationellt som internationellt och genom lokalföreningar i Sverige kanaliseras kunskap och utbildning även på lokal nivå. Kunskap som delas i starka nätverk och gemensamma lösningar på brandrelaterade problem har varit och är fortfarande framgångsreceptet för föreningens hundraåriga verksamhet.
Read more
©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC