Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Åda AB

Bransch
Information Technology
Stad
Mariehamn, Åland
Grundat år
2015
Webb
           

Om organisationen

Åda Ab startades för att erbjuda IT-relaterade tjänster till sina ägare inom offentlig sektor på Åland. Genom att samla den offentliga sektorns IT på ett och samma ställe effektiviserar man samarbetet och underlättar möjligheterna till utveckling och förnyelse i den föränderliga IT-världen. Åda Ab verkar som offentliga Ålands IT-bolag och sköter drift, support, förvaltning och driver IT-relaterade projekt.

Alla kommuner, kommunalförbund och andra åländska offentligrättsliga organisationer kan bli aktieägare och därefter nyttja bolagets tjänster. Andra än offentligrättsliga organisationer tillåts inte bli ägare i bolaget.

Bolagets tjänster riktar sig enbart till aktieägare. Bolaget bedrivs inte för att bereda vinst åt aktieägarna.
Read more
©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC