Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Emma Stara


Posts by Emma Stara for Artiklar:


7 sätt att skapa ett starkt Employer Brand

Visste du att 75 % av alla jobbsökare tar hänsyn till arbetsgivarens varumärke innan de söker ett jobb?


Nytt toppresultat för Patientnämndens förvaltning

Med 100 procent nöjda medarbetare har patientnämndens förvaltning i Stockholm återigen certifierats som ett Great Place To Work.


Medarbetarengagemang – hur du ökar det i din verksamhet

Medarbetarengagemang är ett viktigt koncept för att förbättra verksamheten och öka produktiviteten. Vi ser att de organisationer som har högt medarbetarengagemang är 57 % mer lönsamma än andra.


Studie visar: Distansarbetare blir inte mer oengagerade

Det finns en allmän uppfattning om att distansarbetare blir alltmer isolerade och bortkopplade från sina arbetsplatser. Men är detta sant? Forskarna Andrew Brodsky och Mike Tolliver har tittat på hur distansmöten har förändrats sedan pandemins...


Kommunikativt ledarskap - hur du kan bli en bättre ledare

Kommunikativt ledarskap är en viktig del av att vara en effektiv ledare. Det handlar om att kunna kommunicera med dina medarbetare, att lyssna på och förstå deras behov och att skapa ett positivt arbetsklimat.


Hållbart ledarskap – en viktig del av företagandet

Företag som implementerar hållbart ledarskap kommer att se fördelar som ökad produktivitet, ökad motivation och ökad lojalitet från sina anställda. Det kan också leda till ökad innovation och ökad konkurrenskraft.


Så stöttar du neurologisk mångfald i din verksamhet

Neurodiversity har historiskt sett förbisetts på arbetsplatsen. Neurodiversity, eller neurologisk mångfald som det också kallas på svenska, avser skillnader i neurokognitiva funktioner - eller, för att uttrycka det enkelt, hur människor tänker.


”Transparens är en nyckelfaktor för framgång”

Jeanette Bergvall är sedan 1 november vd för Great Place To Work i Sverige. Med lång erfarenhet av att driva företag och leda med människor är Jeanette på det säkra med vad som behövs för...


Sawubona IT fick toppresultat för andra året i rad

IT-konsulterna Sawubona har återigen certifierats som en utmärkt arbetsplats i världens största medarbetarundersökning Great Place to Work. Hela 100 procent av medarbetarna hyllar arbetsplatskulturen och ledningens engagemang.


Tre frågor till Jeanette Bergvall

Den 1 november tillträdde Jeanette Bergvall rollen som vd på Great Place To Work. Vi har ställt 3 frågor till henne.1. Vad är det bästa med Great Place To Work?


1 2 3 4 5 6 ... 12

©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC