Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Engagerade medarbetare: Nyckeln till framgångsrika företag

Engagerade medarbetare är inte bara en tillgång, de är ryggraden i varje framgångsrikt företag. De är de som driver innovation, skapar en positiv arbetskultur och bidrar till företagets övergripande framgång. Men hur skapar man en arbetsmiljö som främjar engagemang? Och hur mäter man det effektivt? Låt oss utforska detta ämne mer ingående.

Engagemang: Varför är det så viktigt?

Engagemang är mer än bara tillfredsställelse på jobbet. Det handlar om att känna sig kopplad till sitt arbete, att känna att man gör en skillnad och att man är en viktig del av företaget. Engagerade medarbetare är mer produktiva, mer lojala och mer benägna att gå den extra milen för att hjälpa företaget att nå sina mål.

Enligt en studie av Gallup, är företag med högt engagerade medarbetare 21% mer lönsamma än de med lågt engagerade medarbetare. Great Place To Works egen data visar att siffran är betydligt högre. Vi har gått igenom vinstmarginalerna för företag som rankas på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser och jämfört dessa med resultatet i övriga landet. Där ser vi att vinstmarginalen är hela 435 % högre. Detta visar tydligt att engagemang inte bara är bra för medarbetarna, utan även för företagets bottenlinje.

Hur mäter man engagemang?

Att mäta engagemang kan vara en utmaning, men det är ett viktigt steg för att förstå var ditt företag står och vad du kan göra för att förbättra det. Ett av de mest effektiva sätten att mäta engagemang är genom medarbetarundersökningar. Dessa undersökningar kan ge ovärderlig insikt i hur dina anställda känner för sitt arbete, sin arbetsmiljö och företaget som helhet.

Great Place to Works medarbetarundersökning är världens mest använda verktyg för att mäta engagemang. Över 100 miljoner människor har använt denna undersökning för att ge feedback om deras arbetsmiljö. Denna undersökning mäter flera aspekter av engagemang, inklusive arbetsglädje, förtroende för ledningen och känslan av kamratskap på arbetsplatsen.

Att bygga ett engagerat team

Skapa en positiv arbetskultur

En positiv arbetskultur är en grundläggande faktor för att skapa engagemang. Det handlar om att skapa en miljö där medarbetare känner sig värderade, respekterade och uppmuntrade att göra sitt bästa. Detta kan innebära att man uppmuntrar teamwork, främjar öppen kommunikation och skapar en känsla av gemenskap.

Det är också viktigt att skapa en kultur av erkännande. Medarbetare som känner att deras arbete uppskattas är mer benägna att vara engagerade och produktiva. Detta kan vara så enkelt som att ge positiv feedback, eller att ha ett formellt erkännandeprogram på plats.

Ge möjligheter för tillväxt och utveckling

Medarbetare som känner att de har möjlighet att växa och utvecklas på jobbet är mer benägna att vara engagerade. Detta kan innebära att erbjuda utbildningsmöjligheter, karriärutvecklingsplaner eller möjligheter att ta sig an nya utmaningar.

Det är också viktigt att ge medarbetare möjlighet att bidra med sina idéer och åsikter. Detta kan skapa en känsla av ägande och engagemang och kan också leda till nya och innovativa lösningar.

Slutsats för engagerade medarbetare

Engagerade medarbetare är avgörande för att bygga ett framgångsrikt företag. Genom att skapa en positiv arbetskultur, ge möjligheter för tillväxt och utveckling, och mäta engagemang effektivt, kan du skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig engagerade och motiverade att göra sitt bästa.

Great Place to Works medarbetarundersökning är ett effektivt verktyg för att mäta engagemang och ge insikt i hur du kan förbättra din arbetsmiljö. Genom att ta tillvara på denna information, kan du skapa en arbetsplats där alla känner sig värderade och engagerade.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC