Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

SKRs modell för hållbart medarbetarengagemang, rapportering i Kolada med Great Place to Work

HME-undersökningar enligt SKRs modell som rapporteras i Kolada erbjuder värdefulla insikter som gör det möjligt att jämföra nivån av medarbetarengagemang över olika organisationer. Denna fokusering på engagemang speglar övertygelsen om att engagerade medarbetare är en kritisk komponent för att nå framgångsrika resultat, något som är särskilt påtagligt inom sektorer som kommuner och regioner där personalens insatser är direkt avgörande.

Medarbetarengagemang, ett begrepp som ofta används för att beskriva medarbetarnas vilja och kapacitet att prestera utöver det vanliga för sin arbetsgivare, omfattar även personlig utveckling och självförverkligande på jobbet. Det handlar inte bara om att göra jobbet, utan om att växa som individ och se hur ens bidrag stärker hela organisationens uppdrag och mål.

De fokusområden och den skala som används i HME överensstämmer med de som används av Great Place To Work. Denna överensstämmelse understryker hur komplementära dessa två resurser är i strävan att skapa en mer engagerande arbetsmiljö.

Vi på Great Place to Work går dessutom ett steg längre genom att inte bara tillhandahålla mätinstrument som medarbetarundersökningar i olika former – från årliga övergripande undersökningar till mer frekventa temperaturmätningar eller pulsmätningar – utan också genom att stödja organisationer i deras strävan att förbättra medarbetarengagemanget. Våra kulturkonsulter hjälper kunderna att inte bara tolka och presentera resultaten av dessa mätningar utan också att utforma strategier för att förbättra arbetsgrupper och erbjuda vägledning till ledningen.

En unik egenskap hos Great Place to Work är våra erkända utmärkelser. När medarbetarna genom Great Place to Works undersökningar erkänner sin arbetsplats som en utomordentligt bra arbetsgivare, öppnas möjligheten för organisationen att bli certifierad som ett 'Great Place to Work'. Dessutom kan de mest engagerade arbetsplatserna tävla om den åtråvärda titeln "Sveriges bästa arbetsplats", en utmärkelse som speglar en organisations verkliga engagemang för sina anställdas välbefinnande och tillfredsställelse.

Vi har många exempel på hur organisationer förenklat sin rekryteringsprocess och fått tag på rätt medarbetare, både utifrån kompetens och utifrån beteenden, där deras Great Place to Work-certifiering spelat en avgörande roll. 

Läs gärna om hur Steinunn Asgeirsdottir, numera kommundirektör på Nykvarns kommun, tog sin tidigare arbetsplats Patientnämnden hela vägen till Sveriges bästa arbetsplats och Europas tredje bästa arbetsplats. Du kan även läsa mer om dem här

 Tar emot tusentals klagomål – mår ändå bra på jobbet©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC