Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Medarbetarundersökning mall

Medarbetarundersökningar är ett kraftfullt verktyg för att förstå och förbättra arbetsplatskulturen. De ger insikt i vad medarbetarna tycker och känner om sin arbetsmiljö, ledarskap, arbetsbelastning och mycket mer.

Men att skapa en effektiv medarbetarundersökning är ingen lätt uppgift. Det kräver noggrann planering, genomtänkta frågor och en stark förståelse för vad som gör en arbetsplats bra.

 

Varför ska man göra en medarbetarundersökning?

Att genomföra och agera på en medarbetarundersökning är en vital strategi för att förbättra medarbetarnas engagemang och därmed främja företagets tillväxt. Genom att aktivt genomföra regelbundna undersökningar får företagsledningen värdefull insikt i medarbetarnas åsikter, förväntningar och eventuella missnöjen.

Denna information är avgörande för att identifiera områden som behöver förbättring. När ledningen agerar på feedbacken, skapas en känsla av att medarbetarnas röster är viktiga och att deras bidrag värderas, vilket direkt ökar deras engagemang och lojalitet.

Ett engagerat team är mer produktivt, kreativt och är mer benäget att bidra till innovativa lösningar, vilket i sin tur driver företagets tillväxt. Dessutom, när medarbetare känner att deras arbetsmiljö ständigt förbättras, minskar personalomsättningen, vilket sparar kostnader och bygger en starkare företagskultur.

Därför är medarbetarundersökningar inte bara ett verktyg för feedback, utan en kritisk komponent i att bygga en hållbar och framgångsrik organisation.

 

 

Great Place to Works medarbetarundersökning

Great Place to Work är världsledande inom arbetsplatskultur och deras medarbetarundersökning är den mest använda i världen. Över 100 miljoner människor har använt den för att förbättra sin arbetsplatskultur. Denna undersökning är utformad för att mäta de kvaliteter som gör en arbetsplats till ett Great Place To Work.

En viktig aspekt av Great Place to Work medarbetarundersökning är dess anonymitet. Att er undersökning utförs av en tredje part tryggar era medarbetare att deras svar är anonyma. Detta är avgörande för att skapa en miljö där medarbetarna känner sig trygga att dela sina ärliga åsikter och erfarenheter.

Vad gör en bra medarbetarundersökning?

En bra medarbetarundersökning bör vara baserad på forskning om vad som är viktigt för att skapa en välmående arbetsplats.

Great Place to Work medarbetarundersökning innehåller till exempel 61 påståenden som är baserade på decennier av forskning. Dessa frågor rör allt från ledarskap och kommunikation till arbetsbelastning och arbetsmiljö.

En annan viktig aspekt av en bra medarbetarundersökning är att den är lätt att förstå och svara på.

Frågorna bör vara klara och raka och svarsalternativen bör vara tydliga. Detta gör det enklare för medarbetarna att ge ärliga och noggranna svar, vilket i sin tur ger mer tillförlitliga resultat.

Hur man skapar en bra medarbetarundersökning

Planera undersökningen

Första steget i att skapa en bra medarbetarundersökning är att planera den noggrant. Detta inkluderar att vara eniga i ledningen kring varför en medarbetarenkät ska utföras och hur de ansvariga ska agera på och använda resultatet.

Det är också viktigt att bestämma hur ofta undersökningen ska genomföras. En årlig undersökning kan vara ett bra sätt att följa upp på förändringar och förbättringar över tid.

Formulera frågorna

Som nämnt tidigare bör frågorna vara baserade på forskning om vad som är viktigt för en välmående arbetsplats. De bör också vara klara och raka, och svarsalternativen bör vara tydliga.

Great Place To Work har tagit fram 61 påstående fördelade över 5 områden, som forskning visar är avgörande för att bygga ett framgångsrikt företag bestående av välmående och engagerade medarbetare.

Great Place To Work mäter därför medarbetarupplevelsen inom följande fem områden:

Trovärdighet

Respekt

Rättvisa

Stolthet

Gemenskap

Genomför undersökningen

När undersökningen är klar är det dags att genomföra den. Det är viktigt att kommunicera tydligt med medarbetarna om syftet med undersökningen, hur deras svar kommer att användas, och att deras svar är helt anonyma.

Detta kan hjälpa till att öka svarsfrekvensen och säkerställa att medarbetarna känner sig trygga att dela sina ärliga åsikter.

Analysera resultaten

Sista steget är att analysera resultaten. Detta kan innebära att identifiera trender, jämföra resultaten med tidigare undersökningar och identifiera områden som behöver förbättring. Resultaten bör sedan användas för att skapa en handlingsplan för att förbättra arbetsplatskulturen.

Slutord

En bra medarbetarundersökning kan ge värdefull insikt i arbetsplatskulturen och hjälpa till att identifiera områden som behöver förbättring. Genom att följa dessa steg och använda en beprövad mall som Great Place to Work medarbetarundersökning kan du skapa en effektiv medarbetarundersökning som hjälper till att göra din arbetsplats till en bättre plats att arbeta på.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC