Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Så arbetar Världens Bästa Arbetsplatser konkret med sin arbetsplatskultur

När ett företag säger att deras policy är att vara ett ”Open Company, No Bullshit” är det tydligt att vi inte har att göra med en traditionell arbetsplats. 

På det Australienbaserade mjukvaruföretaget Atlassian, som utvecklat populära arbetsverktyg såsom Jira och Trello, gäller krav på transparens, ärlighet och tvåvägskommunikation. Men inte bara. På Atlassian är de tydliga med att deras ledare inte är ofelbara.

“Vi tar inte alltid rätt beslut, men vi är alltid öppna”, säger Erika Fisher, administrationschef på Atlassian. ”Vi tror att det är viktigt att vara öppen med att vi inte alltid vet eller gör rätt, men att vi alltid äger våra misstag. Den öppenheten är förtoendeingivande och leder till ökad tillit inom organisationen.”

På Atlassian är de inte rädda för att sticka ut hakan. Företaget har vid flera tillfällen gjort tydligt var de står i känsliga frågor såsom klimatpåverkan, diskriminering och rösträtt. Senast skrev de under ett offentligt uttalande mot abortlagen i Texas.

”Våra medarbetare litar på att vi gör rätt sak, vilket i sin tur hjälper till att bygga hälsosamma samhällen för dem att leva i”, säger Fisher. ”Vi vet att tillgång till sjukvård är ett stort orosmoment… Det är vår skyldighet att använda vår plattform som ett globalt företag för att stå upp för och kämpa för deras rättigheter.”

Med den sortens ledarskap och starka rättvise-ethos är det ingen överraskning att Atlassian i år rankas som en av Världens Bästa Arbetsplatser. Det är första gången Atlassian är med på listan, rankade som nummer 23.  

Världens bästa arbetsplatser leder med hjärta och hjärna

Det som utmärker organisationerna på listan över Världens Bästa Arbetsplatser är att de erbjuder särskilt goda förmåner, rättvis lön och goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare. I genomsnitt upplever 85 % av de anställda att de känner välbefinnande på arbetet och över 90 % säger att de är stolta över sitt företag och att ledningen är ärlig och etisk när det kommer till hur de bedriver sina affärer. 

Andra företag med på listan är Cisco, Hilton och Salesforce, som alla intar placeringar på topp 5-listan för tredje året i rad. På förstaplatsen hittar vi DHL Express, som i år gick om Cisco. De utmärker sig särskilt för deras sätt att inkludera medarbetare i beslut som rör deras uppgifter och har, precis som Atlassian, en modig policy som de kallar för “leading with head, heart and guts.”  

“Huvudet handlar egentligen om vårt sätt att prestera,” förklarar Regine Buettner som är globalt ansvarig för HR på DHL Express. “Hjärtat handlar om våra känslor och vad vi kan göra bättre. Och magen står för att ha modet att stå upp för och följa våra mål.”

DHL Express uppmuntrar alla sina medarbetare att följa sitt huvud, hjärta och mage genom att agera entreprenöriellt. De uppmuntras att proaktivt samla in och agera på feedback från kunder i stället för att foga sig in i ledet som hos vissa andra, mer traditionella kundserviceorganisationer. Genom att lita på sina medarbetare driver dessa bättre service gentemot kunderna, vilket gör det till en vinnande strategi för alla parter.  

Globala företag som tänker globalt  

Med över 100 000 anställda i 220 länder är DHL Express definitionen av ett internationellt varumärke. Med det kommer också utmaningar när det gäller att implementera en gemensam strategi. 

“Här är det viktigt att ta hänsyn till olika regionala och landsspecifika perspektiv”, säger Buettner. ”Som ledare måste du verkligen förstå och lära känna de olika kulturella skillnaderna.”  

DHL förlitar sig på Great Place to Works årliga medarbetarundersökning för att bedöma medarbetarnas förtroende genom hela företaget. De undersöker svaren på lokal nivå och letar sedan efter mönster inom regioner och globalt. En styrgrupp med medlemmar från olika länder fungerar också som förbindelselänkar mellan regionerna och den globala styrelsen för att granska saker som gäller medarbetarnas engagemang och mångfald, rättvisa och initiativ för inkludering.

”Fokus ligger på tillit och på vad våra medarbetare känner och hur de upplever det”, säger Buettner. ”Det är inte viktigt vad ledarna vill… det är viktigt hur medarbetarna mår och hur de uppfattar saker och ting. Det är därför vi gör undersökningen: för att se vad vi kan göra bättre." 

Även om Atlassian inte är lika stort som DHL Express är de fortfarande ett globalt företag med nästan 6400 anställda i 7 länder. I deras Trust Index, som Great Place to Work kallar sin medarbetarundersökning, fick företaget höga betyg på påståendet "människor behandlas rättvist oavsett ras eller sexuell läggning". Fisher säger att Atlassian har gjort DEIB (Diversity, Equity, Inclusion & Belonging) till en stor prioritet - med särskild tonvikt på inkludering.

"För varje krona du spenderar på mångfald, spendera två på inkludering", säger hon. "Ledare glömmer ofta att jämställdhet inte bara handlar om att anställa olika människor. Den måste finnas kvar under hela den anställdes livscykel.”

Atlassians rekryteringsstrategi, förmåner och utvecklingsplaner för varje medarbetare är utformade för att minska fördomar redan från början. Och som en del av sin no bullshit-policy är teamet inte rädda för att erkänna när de har fel.

"Vi är alltid öppna med det faktum att även om vi har gjort framsteg finns det mer att göra", säger Fisher. "Vi har arbetat med forskare för att kvantifiera ett inkluderingsindex, vilket hjälper oss att mäta våra framgångar och misslyckanden."

För DHL innebär inkludering att anpassa sitt mångfaldsarbete så att det passar lokala kulturella normer i de 220 länderna. "Mångfalden är inte densamma överallt", varnar Buettner.

Hon pekar på en upplevelse i Saudiarabien, där DHL ville anställa fler kvinnor, men kvinnor förbjöds att dela arbetsplats med män. Som en lösning skapade DHL en dedikerad arbetsplats där kvinnor kunde ansluta sig till laget; för närvarande är DHL:s försäljningsdirektör och HR-direktör i Saudiarabien båda kvinnor.

DEIB handlar också mycket om att förstå skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet, säger Buettner. Efter att Covid slog till beslutade DHL att betala ut en bonus på 300 Euro till alla medarbetare. Även om det fördes en första diskussion om att justera utbetalningarna i de olika länderna för att återspegla växelkurser och lokala levnadskostnader, valde DHL i slutändan att betala alla samma summa – med hänsyn till att anställda i utvecklingsländer troligen kämpade mer än sina kollegor på andra platser i världen.

Det som är bra för världen är bra för verksamheten 

Vår forskning visar att medarbetare som kan koppla sitt arbete till det som händer i samhället utanför känner ökat engagemang. När medarbetarna mår bra av vad deras företag gör för världen är det 1,9 gånger mer sannolikt att de känner sig stolta över sin organisation och de är 1,7 gånger mer benägna att säga att deras arbete är mer än "bara ett jobb”.

 "Organisationer måste göra mer än att fokusera på att leverera vinster till sina aktieägare", säger Fisher. "Tiderna har förändrats. Anställda förväntar sig mer. Världen förtjänar mer." 

Se hela listan över Världens Bästa Arbetsplatser 2021 här.

Vill du också bli Great Place to Work-certifierad? Kontakta oss här

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC