Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Strategier för mer engagerade medarbetare

Varför är engagerade medarbetare så viktiga för din organisations framgång?

Great Place To Work har forskat på medarbetarengagemang sedan 1980-talet och har samlat data från över 100 miljoner medarbetare. Svaret är att engagerade medarbetare är den viktigaste faktor för att driva framgångsrika företag med höga vinstmarginaler.  

Engagerade medarbetares roll i organisationer 

Engagerade medarbetare gör helt enkelt lite med. Det som vi på Great Place to Work har kommit att kalla ”det där lilla extra”. Detta då de ser ett större syfte med sitt arbete och känner en djup förbindelse med organisationens värderingar och mål.

Deras engagemang påverkar produktiviteten och arbetskvaliteten på ett positivt sätt, vilket leder till förbättrad kundnöjdhet och tillväxt för företaget. De är mer innovativa och kreativa och tar ansvar och egna initiativ för att lösa problem, både organisatoriska och kunders. 

Deras drivkraft och entusiasm smittar även av sig till andra i organisationen, vilket skapar en inspirerande och stimulerande arbetsmiljö.

Medarbetarens lojalitet till företaget ökar också när de känner sig engagerade, vilket kan minska personalomsättningen och bidra till företagets stabilitet.

Konsekvenserna av oengagerade medarbetare

När medarbetare känner sig oengagerade, går effekterna bortom individens arbetsprestation. Det kan resultera i minskad produktivitet och lägre kvalitet på arbetet.

Det är mycket vanligt att oengagerade medarbetare sprider negativ energi, vilket kan påverka arbetsklimatet i sin helhet.

Hög personalomsättning är en annan konsekvens av bristande engagemang. Detta kan leda till högre rekryteringskostnader och kan skada företagets rykte i processen.

Kunden kan även drabbas av konsekvenserna när det gäller sänkt servicenivå eller kvalitet på produkter eller tjänster.

Strategier för att öka engagemanget bland medarbetare

Det finns ingen quick fix för att öka engagemanget i din organisation. Arbetet kräver både tid och fokus. Men som ledare finns det flera strategier du kan använda för att öka engagemanget i din organisation:

1. Skapa en inkluderande kultur

En arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och värderade kan göra underverk för medarbetarens engagemang. Sträva efter att skapa en kultur där alla medarbetares röster blir hörda och deras bidrag uppskattas.

2. Tydliggör visionen

Medarbetare som förstår och tror på företagets vision är mer benägna att känna sig engagerade i sitt arbete. Som ledare är det viktigt att du tydligt och regelbundet kommunicerar ditt företags mål och hur varje medarbetare bidrar till dessa mål.

3. Genomför medarbetarundersökningar

Att regelbundet genomföra medarbetarundersökningar är ett effektivt sätt att mäta och förstå dina anställdas nivå av engagemang. Feedback från dessa undersökningar kan ge värdefull insikt om vilka områden som fungerar bra och vilka som behöver förbättring. Läs mer om hur du kan ta hjälp av vår plattform här.

4. Erkänn medarbetares arbete

Genom att regelbundet erkänna och belöna medarbetares bidrag, idéer, lösningar och ambitioner kan du visa att deras arbete uppskattas. Detta kan innefatta allt från formella belöningssystem till enkla ord av uppmuntran.

 5. Tillhandahåll fortlöpande utbildning

Att erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter kan visa dina medarbetare att du är investerad i deras karriär och deras framtida framgång inom organisationen.

Great Place To Work genomför världens största medarbetarundersökning och har över 30 års erfarenhet av att hjälpa organisationer att öka engagemanget.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig att skapa en arbetsplats där alla känner sig värdefulla och engagerade.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC