Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Vad är Employer Branding? En guide till att bygga en stark arbetsgivarprofil

Att attrahera och behålla talangfulla medarbetare är en av de största utmaningarna för företag idag. En viktig del av denna process är att bygga en stark arbetsgivarprofil, vilket också kallas för employer branding.

I denna artikel kommer vi att förklara vad employer branding är, varför det är viktigt och hur man bygger en stark arbetsgivarprofil.

Vill du lära dig mer om Employer Branding? Läs vår guide.

Vad är Employer Branding?

Employer branding handlar om att skapa och förvalta företagets varumärke som arbetsgivare. Det innebär att marknadsföra företagets värderingar, fördelar och kultur för att attrahera talanger och behålla befintliga medarbetare. Det handlar om att bygga en stark relation med dina medarbetare och skapa en positiv upplevelse som kandidater och anställda.

Varför är Employer Branding viktigt?

En stark arbetsgivarprofil är avgörande för att attrahera och behålla medarbetare. Enligt en undersökning av LinkedIn väljer 72% av de passiva kandidaterna sina jobb baserat på företagets varumärke som arbetsgivare. Dessutom visar forskning att företag med en stark arbetsgivarprofil har en lägre personalomsättning och kan anställa bättre talanger till lägre kostnad.

Hur bygger man en stark Employer Branding?

Att bygga en stark arbetsgivarprofil är en process som kräver tid och engagemang. Här är några steg att följa för att bygga en stark employer branding:

1. Utveckla ert EVP (Employee Value Proposition)

En viktig del av employer branding är att skapa en Employer Value Proposition (EVP). En EVP är en beskrivning av vad som gör en arbetsgivare unik och attraktiv för sina medarbetare. Det handlar om att kommunicera vad som gör företaget annorlunda och vad det kan erbjuda sina medarbetare som andra företag inte kan. En EVP kan inkludera fördelar som utbildning, utvecklingsmöjligheter, flexibilitet, balans mellan arbete och fritid, sociala evenemang och mycket mer.

2. Förbättra er Employee Experience (EX)

För att skapa en stark EVP är det viktigt att ha en god förståelse för medarbetarnas behov och önskemål. Detta leder oss till begreppet employee experience (EX) eller, som vi säger på svenska, medarbetarupplevelse.

Employee experience handlar om hur medarbetarna upplever sin tid på företaget. Det inkluderar allt från hur de behandlas av ledningen till hur de trivs med sina kollegor och hur de ser på sin karriärutveckling. Genom att skapa en positiv employee experience kan företag öka medarbetarnas motivation, engagemang och lojalitet.

För att skapa en positiv employee experience är det viktigt att ta hänsyn till hela medarbetarupplevelsen från början till slut. Detta inkluderar allt från rekrytering och urval till anställning, utveckling och avslutning. Genom att skapa en smidig och positiv upplevelse kan företag bygga starka relationer med sina medarbetare och bidra till en positiv varumärkesuppfattning.

För att utveckla er medarbetarupplevelse kan du ta hjälp av Great Place To Work. Vi utför världens största medarbetarundersökning, som bygger på 30 års validerad forskning om vad som bygger engagemang i organisationer. Genom att utföra en medarbetarundersökning får ni svar på vad som fungerar i er organisation och vad som behöver förändras och förbättras.

Med hjälp av undersökningsresultaten blir det lättare att ta fram utvecklingsprogram och projekt och att inkludera medarbetarna, som behöver känna att de är sedda, hörda, betrodda och delaktiga i att utveckla företagets kultur, värderingar och arbetssätt.

3. Använd dig av sociala medier

mercur some2

Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra din arbetsgivarprofil. Använd plattformar som LinkedIn, Facebook och Instagram för att dela företagsnyheter, bilder och videor som visar din kultur och värderingar. Detta kan hjälpa dig att nå en bredare publik och öka medvetenheten om ditt företag som arbetsgivare.

Med en Great Place To Work-certifiering har du ett bevis på att din arbetsplats är riktigt bra, och du kan använda ditt certifieringsemblem i all din externa (och interna) kommunikation.

Så här arbetar Stryker med sin certifiering.

4. Skapa en positiv rekryteringsprocess

Din rekryteringsprocess är en viktig del av din employer branding. En positiv rekryteringsprocess kan bidra till att skapa en bra första upplevelse för kandidater och visa upp din arbetsgivarkultur. Det är viktigt att kommunicera tydligt och transparent under hela processen och att ge kandidater en positiv upplevelse, oavsett om de blir erbjudna en anställning eller inte.

I denna guide får du många tips på hur du lyckas med din rekryteringsprocess.

5. Engagera dina medarbetare

Dina befintliga medarbetare är en viktig del av din arbetsgivarprofil. Genom att engagera dina medarbetare och skapa en positiv arbetsmiljö kan du bidra till att öka din employer branding. Använd dina medarbetare som ambassadörer för ditt företag genom att be dem dela sin erfarenhet på sociala medier eller genom att erbjuda ett rekryteringsincitament till dem som rekommenderar nya talanger.

För att använda medarbetarna som ambassadörer för employer branding bör du först och främst bygga upp en stark företagskultur som engagerar och motiverar dem. En positiv arbetsmiljö och en tydlig företagsidentitet gör att medarbetarna känner sig stolta över att vara en del av organisationen och vill gärna dela sin erfarenhet med andra.

För att uppmuntra dina medarbetare att agera som ambassadörer kan du ge dem verktyg och resurser som underlättar delning av företagsnyheter och karriärmöjligheter på sina personliga sociala medier. En annan viktig faktor är att involvera medarbetarna i företagets marknadsförings- och kommunikationsstrategier så att de känner sig delaktiga i organisationens framgångar. Genom att bygga en stark gemenskap och ge medarbetarna stöd och riktlinjer för att agera som ambassadörer kan du skapa en effektiv employer branding-strategi som är både autentisk och engagerande.

Som en del av employer branding kan du också organisera evenemang där medarbetarna kan interagera med potentiella kandidater och ge en insikt i deras arbete och upplevelser på företaget. Detta hjälper till att skapa ett positivt rykte och ökar intresset från potentiella kandidater. Det är också viktigt att uppmärksamma och belöna medarbetare som fungerar som effektiva ambassadörer för företaget, eftersom detta kan öka motivationen och engagemanget hos dem och andra medarbetare. Genom att använda dina medarbetare som ambassadörer för employer branding kan du skapa en positiv varumärkesimage och attrahera talanger som är intresserade av att arbeta i en organisation med en stark företagskultur och en engagerad arbetsstyrka.

I denna guide får du tips på hur du kan arbeta med dina medarbetare som ambassadörer.

Slutsats

Att bygga en stark arbetsgivarprofil är en viktig del av att attrahera och behålla talangfulla medarbetare. Genom att utveckla en tydlig EVP, förbättra din employee experience, använda sociala medier, skapa en positiv rekryteringsprocess och engagera dina medarbetare kan du bygga en stark employer branding. Det är en process som kräver tid och engagemang, men det kan hjälpa dig att anställa bättre talanger till lägre kostnad och behålla dina befintliga medarbetare.

Behöver du hjälp? Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan stötta er i ert arbete med employer branding och att bygga ett framgångsriks företag där medarbetare är engagerade, drivna och gör det där lilla extra.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC