Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Vilka är Pioneers of Trust?

Den 22 september publicerar vi listan över de 150 bästa arbetsplatserna i Europa. Och även om dessa företag varierar i storlek, sektor, tillvägagångssätt och perspektiv har de alla en sak gemensamt: deras ledare är "pioneers of trust".

Ledare som gör saker annorlunda och som förstår att kulturen är en viktig faktor för ett företags framgång. Sanna pionjärer som agerar med empati och föregår med gott exempel.

Men är inte förtroende något ogripbart? Finns det faktiskt pragmatiska och effektiva sätt att öka förtroendet inom en organisation? Ja, det finns det. Och allt börjar i ledarskapets hjärtan och sinnen. 

Att bygga grunden 

Att bli en pioneer of trust börjar inifrån. Dessa nytänkande ledare har förtroende för sig själva, vilket hjälper dem att effektivt bygga starkare personliga relationer och odla relationer i gruppsammanhang genom att gå utanför den "typiska ledarens" mall.

De använder kreativitet, flexibilitet och nya tillvägagångssätt för att bygga en grund av trovärdighet, respekt och ärlighet. Och därifrån växer en förtroendekultur organiskt - men ändå avsiktligt - i hela organisationen. 

Effektivt och modigt ledarskap är Pioneers of Trusts varumärke. Att vara konsekvent är nyckeln till att säkerställa genomslagskraft.

Varje aspekt av företagskulturen, från kärnvärden till utvecklingsprogram, och från teamutflykter till innovationsprocessen, är möjligheter att bygga och upprätthålla förtroende.

Varje interaktion, varje relation, varje program och process kan bidra till en förtroendefull kultur. Och varje område som försummas kan långsamt urholka förtroendet. 

Att bana väg 

De högst rankade företagen i Europa har hittat formeln för att både skapa och upprätthålla förtroende inom sina organisationer. Ledningen överväger nya och unika tillvägagångssätt för att säkerställa att de förblir ansvariga, transparenta och tillgängliga för ett ständigt föränderligt team av medarbetare.

De hittar kreativa sätt att ge sina team erkännande och uppskattning. Och de skapar konsekvens genom att se till att alla system, processer, policys och ramverk är i linje med målet att bygga upp och främja förtroendet inom organisationen. Kunderna känner detta förtroende i varje interaktion med företaget. 

Dessa aktiviteter kan se olika ut från ett företag till ett annat: ett företag bygger förtroende genom lättanvända system för feedback och svar. Ett annat genom att se till att ledningen regelbundet interagerar och knyter kontakter med medarbetare på alla nivåer i organisationen.

Oavsett vad som krävs för att medarbetarna ska känna att deras ledare och företag är trovärdiga och pålitliga, är Pioneers of Trust redo och villiga att utforska det tills de hittar rätt balans för sin specifika organisation. 

Att känna av effekterna 

Våra data visar att om du skapar en förtroendekultur i din organisation kommer du att få gladare och mer produktiva medarbetare. De kommer att känna sig mer fria att säga vad de tycker, att våga och att vara innovativa.

De kommer att arbeta hårdare och med större entusiasm. De kommer att ha färre sjukdagar och vara mer fokuserade på jobbet. De kommer att vara ivriga att samarbeta med sina kollegor och lösa utmaningar på ett kreativt sätt.

Och de kommer att vara stolta över att arbeta för dig. 

Bygga upp förtroendet 

Vill du skapa förtroende i din egen organisation? Det börjar med dig. Med ditt fokus, din uppmärksamhet och din fantasi.

Med din vilja att vara sårbar och empatisk. Ditt engagemang för att arbeta med det varje dag, på både stora och små sätt. I stora och små interaktioner. I vad du säger och gör. Och allt detta kommer att ta tid.

Ge dig själv tid att bygga upp din kultur. Men ge också dina medarbetare tid att uttrycka sina åsikter, överväga sina val och bearbeta information. Förtroende skapas inte på en dag.

Och sanna pionjärer vet att det enda sättet att lyckas är att fortsätta försöka. 

Se till att kontinuerligt reflektera över ditt eget beteende och ditt ledarskaps beteende. Lever ni som ni lär varje dag? Har du ett nära samarbete med dina team och visar att du litar på dem?

Agerar du på ett trovärdigt sätt, med empati och förståelse, hela tiden? Då är du på god väg.

Med öppenhet och ödmjukhet, med ärlig och genuin social interaktion och en hälsosam portion tolerans och öppenhet, kan du utforska olika sätt att ge din organisation en verkligt unik smak av tillit.

Etablera program som dina medarbetare verkligen uppskattar. Erbjud incitament som gör deras dag bättre. Skapa en atmosfär där mångfald hyllas och kreativitet belönas. Gör din kultur synlig för dina kunder. Då kommer du att börja etablera dig som en framtida pionjär inom förtroende.

Gör en medarbetarundersökning med Great Place To Work.

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC