Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Gästblogg: Att välkomna nyanställda

Interfleet Technology är Sveriges största, och ett av världens ledande, internationella konsultföretag på det järnvägstekniska området. Under 2011 förvärvades Interfleet av SNC Lavalin, ett av världens ledande teknikföretag, med ca 35 000 anställda. Therese Hedlund är HR Business Partner på Interfleet Technology AB med ett helhetsansvar för HR-frågor i regionen. Här gästbloggar hon för Great Place to Work om hur Interfleet jobbar med att välkomna nyanställda med utgångspunkt i sina värderingar.

Hur möter vi behoven hos våra medarbetare och skapar en bra organisation när allt samtidigt är så individuellt? Vi möts av nya generationer, nya personligheter och ovanpå detta dyker det upp olika ledarskaps- och organisationsteorier som söker vår uppmärksamhet. På Interfleet har vi valt att använda våra värderingar som utgångspunkt. Oavsett omvärld måste vi vara tydliga med vad vi står för och som nyanställd ska man veta vad det är man möter när man tackar ja till att börja jobba hos oss och vad det sedan innebär när man väl är på plats. 

Vi använder våra värderingar, ”We Care”, som grund för vår introduktion för nyanställda och arbetet är ständigt pågående. Utöver att, gemensamt med samtliga medarbetare, sätta vad våra värderingar betyder för oss så har vi arbetat med att förbättra vår introduktionsdag genom att koppla ihop alla våra föreläsningar/uppgifter under dagen med våra enskilda värderingar, och även med att lägga upp en plan för de kommande månaderna efter att man börjat hos oss. Arbetet gav resultat; se bara på dessa förbättringar i vår medarbetarundersökning (Trust Index©):

  • När man börjar här blir man väl omhändertagen - 62 % (2011) till 86 % (2012).
  • Då medarbetare byter arbetsuppgifter eller avdelning tas de väl om hand – 57 % (2011) till 82 % (2012)

Flexibilitet är viktigt för oss. Vi har medarbetare som befinner sig i olika faser i livet och många av oss är t ex. småbarnsföräldrar. För att kunna vara flexibla måste vi vara lyhörda vilket vi förväntar oss att våra ledare ska vara. Vi arbetade därför även vidare med engagemanget hos våra konsultchefer, bl. a genom att ta fram en kompetensplattform med vidareutbildning för våra ledare samt definiera deras roller ytterligare.

  • Min chef lyssnar och kommunicerar med mig på ett bra sätt – 67 % (2011) till 82 % (2012)
  • Allt sammantaget skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats - 86 % (2011) till 100 % (2012) (Konsultchefernas svar)

Våra ledares engagemang är en absolut förutsättning för att vi ska kunna engagera våra övriga medarbetare. Som ledare gäller det att sätta sina medarbetare i förarsätet och se till att vi tillsammans når den station som är målet för resan.

Tack för att du tog dig tiden att läsa om vårt arbete och vi på Interfleet önskar dig lycka till i ditt eget arbete med att skapa ett ”Great Place to Work”!©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC