Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Cygni kniper 1:a platsen i Europa, för tredje gången!

När det svenska IT-konsultbolaget Cygni grundades år 2006, var de involverade övertygande om att det var viktigt att drivas av en gemensam vision. Den visionen var att skapa "Stockholms bästa arbetsgivare för en skicklig och ambitiös systemutvecklare". Alltsedan den dagen har man låtit denna ambition vara central i allt man gör, från rekrytering, kompetensutveckling, personalvård, förmåner, försäljning, marknadsföring, administration, konferenser, aktiviteter och allt annat som påverkar medarbetarnas liv och arbete.

I år har Cygni placerat sig som 1:a över Sveriges bästa medelstora organisationer för 4:e året i rad, och det är 3:e gången man hamnar i toppen bland Europas bästa arbetsplatser. För att bättre förstå vad som gör Cygni och deras medarbetare så framgångsrika bjöd vi in VD Jon Persson till ett samtal.

 

1. Nu har Cygni korats som Sveriges bästa arbetsplats fyra år i rad (1.a plats) och för tredje kniper ni nu 1:a platsen i Europa. Vad är det som ligger bakom er framgång?

Jag tror att den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för Cygni är att vi startade företaget utifrån en genomtänkt och väldigt tydligt idé; Vi ska vara den bästa arbetsplatsen för en skicklig och ambitiös IT-konsult. Utifrån den visionen har vi utformat kompetensutveckling, lönemodell, säljprocess, organisation, rekrytering, förmånskatalog och allt annat i företaget. Och vi har hela tiden fortsatt utveckla bolaget utifrån vår ursprungliga vision. När vi exempelvis står inför ett stort beslut, ska vi välja A eller B, så väljer vi alltid det alternativ som gör oss till en bättre arbetsplats. Oavsett om det på kort sikt kanske är kostsamt eller jobbigt.

2. Varför valde ni att arbeta med "lagarbete" som kärnan i er arbetsplatskultur?

Många konsultbolag har problemet att sammanhållningen blir dålig eftersom konsulterna jobbar ute hos kund. Därför har det alltid varit viktigt för oss att bygga ett starkt lag och en god intern sammanhållning. Den jobbar vi kontinuerligt med och vi undviker också att anställa personer som vi inte tror passar in i vår företagskultur.

3. Varför är det viktigt med lagkänsla och hur undviker ni den tävlingsanda som kan existera bland individuella medarbetare?

Lagkänsla är viktigt eftersom den för med sig att alla ställer upp för varandra, delar med sig av sin kompetens och ser till det övergripande bästa istället för sin egen kortsiktiga vinning. En viktig del i att vi på Cygni har mer av samarbete och mindre av intern konkurrens är att vi har undvikit alla former av provisionsbaserad ersättning. Även säljare på Cygni jobbar mot fast lön. Jag tror att rörlig ersättning lätt kan göra att man fokuserar på sin egen kortsiktiga agenda istället för lagets långsiktigt bästa. Jag tror generellt att hela idén med provision bygger på ett väldigt felaktigt antagande om hur människor fungerar, trivs och motiveras.

4. Vad specifikt gör ni annorlunda jämfört med (många) andra bolag i er bransch?

Vi jämför oss kontinuerligt med våra konkurrenter och det är ganska tydligt att vi faktiskt gör de flesta saker annorlunda än andra konsultbolag. Det område där vi sticker ut tydligast är nog vårt fokus på kompetensutveckling. Det finns inget annat konsultbolag som investerar så tungt som Cygni i medarbetarnas utveckling. En annan sak som verkligen gör oss annorlunda är att vi inte mäter människor mot uppsatta mål. På Cygni vet ingen vilken säljare som säljer mest eller vilken konsult som debiterar mest eller vilken konsultgrupp som har bäst resultat. Att mäta människor skapar en massa negativa effekter som att man exempelvis tappar motivationen, släpper det egna ansvaret eller börjar tävla med sin kollegor. Allt detta kan man undvika genom att överlåta både ansvar och frihet till varje enskild individ.

5. Hur bygger man ett lag? Har du några konkreta tips?

Jag tror att lagkänsla är något som uppkommer när allt annat på företaget fungerar bra. Om man ges rätt förutsättningar att kunna känna stolthet över det egna arbetet, över sina kollegor och över hela företaget så byggs ett starkt fundament för lagkänsla. Och lagkänsla måste växa underifrån. Ett konkret tips är att uppmuntra alla på företaget att ta initiativ till aktiviteter som alla bjuds in till. Vi har återkommande träningskvällar, yoga, spelkvällar, grillning, hackatons och en massa annat som drivs av enskilda medarbetare och som sponsras av företaget.

6. Vi kan ju tydligt se att medarbetarupplevelsen främjas av er arbetsplatskultur. Kan ni även visa upp andra resultat som t.ex. finansiella eller andra nyckeltal kopplat till arbetsplatskulturen?

Jag tycker Cygni är ett väldigt bra exempel på vad all forskning på området visar: företag där medarbetarna trivs och utvecklas går bättre än sina konkurrenter. På Cygni har vi de senaste fem åren växt 25-30% per år med en av branschens bästa marginaler. Vi har vunnit tre raka DI Gasell-utmärkelser och blivit Årets Superföretag i Veckans Affärer 4 år i rad. Inget av detta hade varit möjligt om vi inte varit en bra arbetsplats.

 


 

Cygni är ett oberoende IT-konsultbolag som erbjuder expertis inom agil systemutveckling. Bolaget grundades 2006 och har 110 anställda på kontor i Stockholm och Göteborg. Cygni levererar avancerade konsulttjänster till ledande företag och organisationer inom media, finans, spel och IoT. De senaste fyra åren har Cygni utsetts till Sveriges Bästa Arbetsplats av Great Place To Work.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC