Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Fyndiqs strategi i motgångar: "Medarbetarengagemang har varit i fokus hela tiden"

Fredrik Norberg, vd Fyndiq

För 10 år sedan kom Fyndiqs grundare på idén att skapa ett UIlared på nätet. I dag, ett decennium och en bra dos av såväl framgångar som motgångar bakom sig, står Fyndiq stadigt som en pålitlig och innovativ e-handlare. Vd och grundare Fredrik Norberg berättar om resan och hur viktigt det är att medarbetarna är delaktiga.

När Fyndiq först lanserades blev sajten väl mottagen på marknaden och intresset var stort från investerare.

– Vi hade hittat en lucka på marknaden och den första tiden gick det superbra. Vi växte väldigt snabbt. På den tiden hade vi fem nya medarbetare i veckan.

Så småningom bestämde Fyndiq för att investera i Tyskland. Satsningen visade sig vara en större utmaning än vad de trott och i den vändan, 2013, kom den första stora motgången.

– Det var en ostadig marknad och vi lyckades inte få in det riskkapital som vi behövde. Vi var tvungna att säga upp cirka 30 av våra medarbetare. Tuffast var det för dem som vi precis hade anställt och som i princip var tvungna att vända i dörren.

Fredrik Norberg sticker inte under stolen med att det var en svår period för alla. Men han förklarar att det viktiga var att medarbetarna visste vad de gett sig in på.

– Att hela tiden berätta vad du gör, varför och riskerna är det viktigaste när du gör den här typen av riskfyllda satsningar.

Nästa utmaning kom när Fyndiq bestämde sig för att möta hotet från Wish och bygga en app. De bildade ett dotterbolag och meningen från början var hela tiden att det bolaget skulle finansiera sig själv. Tyvärr fick de inte investerare att nappa och de var tvungen att varsla medarbetarna på dotterbolaget.

Medarbetarna måste veta vad de ger sig in på

– Vi har haft en tuff resa med stora utmaningar på vägen. Men i dag är vi 26 medarbetare kvar och vi har aldrig fått så bra resultat som vi har nu, berättar Fredrik.

Han ångrar inte satsningarna, men poängterar att det aldrig hade fungerat utan en tydlighet mot medarbetarna.

– Tydligheten består av två delar: För det första måste vi som ledare hela tiden kommunicera var vi är på väg, varför vi ska dit och vad det innebär. För det andra måste vi vara transparenta. Vi måste förklara möjliga konsekvenser av beslut som tas och ge medarbetare möjlighet att avgöra om de vill vara med på resan.

Medarbetarna har hela tiden uppmanats att komma med frågor. Under en period hade Fyndiq en mejladress, dit alla kunde skicka in frågor anonymt. Frågorna besvarades i möten med ledningen som skedde ofta och regelbundet.

Varje företag måste inse att en välmående organisation är strategiskt viktigt för att lyckas – vad den än gör, säger Fredrik Norberg.

– Om du inser hur viktigt det är ur ett strategiskt perspektiv, kommer också en budget och att någon är ansvarig. För oss på Fyndiq har det varit en prioritet sedan år tre – och vi har aldrig släppt det fokuset.

Händer och fötter utanför väggarna – och hjärnan innanför

Med nedskärningar har färre varit tvungna att göra mer, berättar Fredrik:

– Vår strategi har varit att ha händer och fötter utanför väggarna, och behålla hjärnan innanför väggarna. Där vi har kunnat har vi outsourcat och tagit extern hjälp. Medarbetarna har stått för det som skapar värde. Vi vill att alla som jobbar här ska ha inställningen att ”jag är hjärnan.”

Det är klart att löften ibland måste tas tillbaka, berättar Fredrik:

– Du målar som ledare upp en bild av vision och mål. Men vägen dit är minst lika viktig. Om du är transparent och ärlig med att det kan vara en tuff väg dit, är medarbetarna delaktiga och medvetna.

”Du måste få bryta ihop lite”

För en ledare kan det vara tufft när mål och vision inte nås. Fredrik säger att du också måste vara ärlig mot sig själv:

– Du måste få bryta ihop lite, ibland måste det helt enkelt få suga lite. Men som ledare ligger du alltid lite före. Du har tid att gräma dig lite på kammaren, innan du kör kommunikationen med medarbetarna. Men det viktigaste i det läget är att inte vara ensam i det. Det gäller att hitta stöd i andra – som att bolla med ledning och styrelse.

Fredriks 3 tips för att lyckas i motgångar

  1. Transparens och tydlighet måste vara en del av företagets DNA och som ledare måste du våga vara tydlig hela tiden.
  2. Inse att personalens engagemang är en strategisk fråga och avgörande för framgång. Annars får frågan aldrig den budget och fokus som behövs.
  3. Ha en ”office vibe manager”. Den rollen är bra mycket viktigare än en vanligt ”office manager”.


©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC