Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Högre vinstmarginal för Sveriges bästa arbetsplatser

59 procent högre vinstmarginal. Det har svenska organisationer där medarbetarna trivs och känner stor tillit till ledningen. Den största studien någonsin om svenskarnas arbetstillvaro visar en gång för alla värdet av nöjda medarbetare. Här är de viktigaste insikterna till ledningsgruppen.

Hur viktig är investeringen i nöjda medarbetare och går den att mäta i pengar?

I studien ”Så mår svenskarna på jobbet” – den största någonsin i sitt slag – har organisationen Great Place to Work tagit reda på svaren som borde sätta arbetskultur högst på agendan i styrelserummet. Här är de viktigaste insikterna från rapporten.

”Innovationskraft springer ur tillit”

Under 2020 undersökte Great Place to Work 23 074 medarbetare runtom på svenska organisationer som alla arbetar aktivt med att stärka arbetskulturen enligt Great Place to Works metoder. Rapporten inkluderar även en analys som jämför Sveriges bästa arbetsplatser med genomsnittliga svenska företag när det kommer till sjukfrånvaro, personalomsättning, vinstmarginal, rörelsemarginal och omsättning.

Resultaten visar bland annat att organisationer som är med på Great Place to Works lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser har nästan 50 procent lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i Sverige.

– Att investera i sitt ledarskap och i sina medarbetare är något vi rekommenderar alla verksamheter som vill få ökad lönsamhet och samtidigt få ner graden av sjukfrånvaro och personalomsättning. Innovationskraft, nöjda kunder, bra rykte och bättre business – allt springer ur en hög grad av tillit, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Högre vinstmarginal och rörelsemarginal

Siffrorna blir ännu mer imponerande när de ekonomiska resultaten jämförs. Vinstmarginalen hos Sveriges bästa arbetsplatser på Great Place to Works lista är 59 procent högre för både stora och medelstora organisationer jämfört med svenska genomsnittsföretag. Rörelsemarginalen är 42 procent respektive 37 högre jämfört med de 10 000 svenska genomsnittsföretag som ingick i den jämförande ekonomiska analysen.

Förtroende för ledningen påverkar hälsan

I den del av undersökningen som rör fysisk och psykisk hälsa finns rapportens största diskrepans som visar hur viktigt det är att ledningen bygger förtroende bland sina medarbetare. 90 procent av de som har mycket högt förtroende för ledningsgruppen instämmer i påståendet att arbetsplatsen är psykisk hälsosam. Motsvarande siffra bland de med lite eller inget förtroende för ledningsgruppen är endast 12 procent.

Rapporten visar också att svenska ledare och chefer är relativt duktiga på att bygga tillit och hålla löften – men har vissa brister i att delegera uppgifter, samordna medarbetare och vara tydliga med vad som förväntas av de anställda.

Chefer inte så tydliga som de tror

30 procent av medarbetarna tycker att ledarna brister när det gäller att vara tydliga med sina förväntningar. Här finns ett gap mellan medarbetare och chefer. 87 procent av de som ingår i ledningen anser att de är bra på att delegera – och 90 procent upplever att de är tydliga med sina förväntningar.

– Det är i gapen som de viktigaste insikterna finns. Här behöver svenska ledningsgrupper agera och bli ännu tydligare i sin kommunikation med medarbetarna, säger Maria Grudén.

Livsbalansen viktigare än lönen

När Great Place to Work bad svenska arbetstagare rangordna de viktigaste av fem parametrar kom ersättning och förmåner längst ner på listan – endast 8 procent satte den som viktigast. Istället är det balans mellan arbete och fritid som värderas högst.

– Det finns fortfarande en alltför enkel syn på vad som motiverar människor att arbeta och leverera sitt bästa. I många fall lever gamla föreställningar kvar om att jakt på pengar och berömmelse är viktigast, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work, och fortsätter:

– Det är långt ifrån sant för majoriteten. Att känna att ens arbetsgivare respekterar ens tid och det liv som finns utanför arbetet är viktigt och kommer att påverka hur dedikerad man är på arbetet. Ledare som vill se bra resultat bör därmed sätta balans på agendan. Då ska de se att tillit, engagemang och lönsamhet kommer som ett resultat.

Ta del av hela rapporten ”Så mår svenskarna på jobbet” här

Om rapporten "Så mår svenskarna på jobbet"

Mellan februari 2020 och januari 2021 undersökte Great Place to Work® upplevelsen hos 23 074 medarbetare runtom på svenska organisationer. Organisationerna har mellan 20 till 500+ anställda och är verksamma inom olika branscher.

Respondenterna har tagit ställning till 61 påståenden som sammantaget mäter hur väl deras arbetsgivare presterar inom följande områden: trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Områdena är utvalda med utgångspunkt i Great Place to Works trettioåriga forskning, som visar att höga resultat inom dessa områden är grunden för att bygga lönsamma organisationer där medarbetarna är engagerade, innovativa och motiverade att göra ett bra jobb.

Undersökningen, som mäter en organisations nivå av tillit (Trust Index©), görs årligen i Sverige av Great Place to Work®. Totalt undersöker Great Place to Work® varje år 19.8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC