Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies

Finalist Årets kulturbärare: Julia Lagerskog

Namn: Julia Lagerskog
Organisation: Benify
Befattning: Digital Marketing Specialist
Ålder: 26 år
År inom organisationen: 2 år
Bor: Bromma, Stockholm

 

Grattis! Du är nominerad till Årets kulturbärare. Hur känns det?

Tack snälla! Det känns makalöst kul att få vara nominerad samtidigt som jag är väldigt ödmjuk inför det. Har nog inte riktigt smält det då jag märker att det är svårt att sätta ord på hur det känns. Men jag känner mig tacksam över det hela, då jag vet att det finns väldigt många fler kulturbärare som genom att vara sig själva agerar och inspirerar med framåtanda. Jag uppskattar och är glad att en kategori av detta slag lyfts, då vikten av en god arbetsplatskultur och den stärkande inverkan det kan ha på människor inte kan understrykas nog mycket.

 

I din egen mening, hur är en bra kulturbärare?

Det är en väldigt bra fråga då jag inte reflekterat över det i detalj tidigare, personligen anser jag att det främst handlar om att engagera sig i och bry sig om sina medmänniskor, det är i alla fall något som alltid varit min inre kompass. Men, för att försöka sätta ord på det, ser jag en kulturbärare som någon som har den där omtanken och det aktiva lyssnandet inför de människor och dagliga situationer som finns på och utanför en arbetsplats. Det är någon som på naturlig väg visar intresse till att verkligen vilja lära och djupare förstå personer och sin omgivning, för att kunna hjälpa till eller stötta inom olika aspekter.

En bra kulturbärare ser, lyssnar och känner in för att ta tempen på sin omgivning och personen drivs av en strävan av att få andra människor att må bra. 

 

Du arbetar på Benify, vad är det bästa med din arbetsplats?

Det bästa är helt klart kollegorna och den laganda som vi har på Benify. Jag inspireras av mina kollegor och känner att vårt arbete tillsammans, mot att hjälpa andra organisationer utveckla sina arbetsplatser till det bättre genom att ta hand om sina medarbetare, också går i linje med mina egna värderingar. Jag upplever att det vi erbjuder marknaden är något vi själva efterlever på Benify. 

Utöver ett tydligt affärssyfte med förankrade kärnvärden (som inte bara är ord utan som även ageras på) så finns öppen kommunikation, förtroende och en härlig gemenskap - det är sammantaget det bästa!

 

Vad har du för råd till andra organisationer som vill göra plats för egna kulturbärare?

Jag anser att det är i mötet mellan människor som dynamik uppstår vilket möjliggör en stark grund att utveckla sin arbetsplatskultur på, och vidare hitta sina kulturbärare. Därför skulle jag råda andra organisationer till att främja att kommunicera mer med varandra. Uppmuntra exempelvis till att dela kunskap mellan olika avdelningar eller roller. Det möjliggör att tankar sätts i rörelse som vidare öppnar upp för dialog där lärande, idéer och synergier kan identifieras - allt samtidigt som relationer stärks. 

Det är viktigt att kunna tillgodose sina medarbetares behov, och därför anser jag att man som arbetsgivare bör göra vad man kan för att bidra till att medarbetarnas kompetenser tas vara på och utvecklas i rätt riktning, både professionellt och personligt. Det gör gott för alla i längden och bygger lojalitet.

Jag ser att en annan viktig del är att uppmärksamma de personer som inte är lika benägna av att stå i centrum. Jag tror att de i många fall kan sitta på tankar, reflektioner och insikter som kan riskeras att inte komma till uttryck eller agerande om de inte uppmärksammas. Se till att alla, extroverta och introverta, ges både tid och möjlighet till att komma till uttryck.

Jag tror att det för en kulturbärare är grundläggande att skapa en sammanhållning, där utrymme ges för att lära känna varandra och sin arbetsplats. Därför tror jag att olika typer av aktiviteter man gör tillsammans, mindre såväl som större, skapar upplevelser och minnen som i sin tur ger plats för kulturbärare att förvalta gemenskap. Men främst ger det möjlighet för alla att kunna bygga sociala relationer och känna en samhörighet. 

 

Vad skulle det betyda för dig att vinna?

En nominering som denna betyder oerhört mycket för mig, då den ligger helt i linje med det jag så starkt tror på.

Men oavsett, så tycker jag det är fantastiskt att kärnan i det hela lyfts. En arbetsplatskultur kommer nämligen alltid återfinnas på arbetsplatser, men det handlar om hur man förvaltar den och ser till att det är en god och långsiktigt hållbar sådan. En arbetsplatskultur där man som individ känner sig inkluderad, och bidrar till, ett flöde bestående av medmänsklighet, engagemang samt utbyten av insikter och kompetenser för en långsiktig utveckling.« Artiklar
© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC