Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Klimakteriet och arbetsplatsen: Hur du bäst stöttar dina anställda

I Sverige uppskattas cirka 700 000 arbetande kvinnor befinna sig i klimakteriet. Ändå talas det sällan eller aldrig om klimakteriet på arbetsplatsen.

Detta trots att cirka 20 procent får sådana problem under klimakteriet att det påverkar arbetsförmågan. Skam och tabu tros vara en faktor till detta.

Här är 6 tips på hur du kan arbeta med klimakteriefrågan på din arbetsplats.

Klimakteriet en utmanande tid

Klimakteriet kan vara en utmaning för kvinnor. En kraftig förändring av hormonerna ger upphov till en rad symptom såsom värmevallningar, problem med urinblåsan, humörsvängningar, migrän och sömnbesvär.

Cirka 20 procent får sådana problem under klimakteriet att det påverkar deras arbetsförmåga.

Klimakteriet inträffar mellan 45 och 55 års ålder

Den vanligaste åldern för att genomgå klimakteriet ligger mellan 45 och 55 år, men den kan inträffa även tidigare och varaktigheten varierar mellan sju och fjorton år.

Hur vi än räknar på det är slutsatsen densamma: klimakteriet pågår under en stor del av vårt yrkesverksamma liv. Så varför pratas det så litet om det i frågor kopplade till arbetsplatsen?

Tabu kring klimakteriet

Det är mycket vanligt att kvinnor känner sig isolerade när de går igenom symtom kopplade till klimakteriet. Många är för generade för att prata om det, särskilt på arbetsplatsen.

I Sverige finns begränsad forskning kring klimakteriets påverkan på arbetslivet. Men forskning utförd av Irlands första dedikerade klimakterieklinik, The Menopause Hub, och Irish Business and Employers Confederation fann att 39 procent av de irländska kvinnorna har missat jobbet på grund av sina symtom, varav 86 procent medgav att de inte kände sig tillräckligt bekväma med att erkänna för sin chef den verkliga anledningen till varför de var hemma från jobbet.

Så hur kan arbetsgivare bekämpa detta? Ledare och organisationer kan vidta flera åtgärder för att stödja kvinnor i klimakteriet på arbetsplatsen: 

1. Utbildning om klimakteriet på arbetsplatsen: Öka medvetenheten och förståelsen

-       Arrangera regelbundna utbildningssessioner om klimakteriet och dess effekter för att uppmuntra en öppen dialog och avdramatisera ämnet. 

-       Inkludera information om klimakteriet i företagets hälsoprogram, och tillhandahålla resurser och material som hjälper anställda att förstå dess effekter på hälsan. 

2. Flexibla arbetslösningar för kvinnor i klimakteriet: Anpassa arbetstider och miljö

-       Erbjud individuellt anpassade arbetslösningar för att möta de unika behoven hos kvinnor i klimakteriet, t.ex. ljusare arbetsmiljö, extra värme/kyla, eller möjlighet att ta kortare pauser.

-       Uppmuntra medarbetare att uttrycka sina behov och vara proaktiva när det gäller att hitta lösningar som passar dem.

3. Implementera klimakterie-specifika policys: Skapa en stöttande arbetsmiljö

-       Utforma och införa klimakterie-specifika policys som tar hänsyn till kvinnors behov under denna period, inklusive rättigheter till sjukledighet och arbetsmiljöanpassningar.

-       Se till att dessa policys är lättillgängliga och förstås av alla anställda.

4. Erbjud stöd och resurser för kvinnor i klimakteriet: Rådgivning och klimakterieambassadörer

-       Samarbeta med externa organisationer för att erbjuda rådgivning och stödgrupper för kvinnor i klimakteriet, både på arbetsplatsen och utanför.

-       Skapa en plattform där klimakterieambassadörer kan dela sina erfarenheter och erbjuda stöd, både online och offline.

5. Öppen kommunikation om klimakteriet: Skapa en inkluderande arbetsplatskultur 

-       Uppmuntra ledare och chefer att vara förebilder genom att vara öppna om klimakteriet och dess effekter på arbetsplatsen.

-       Skapa forum och möjligheter för anställda att diskutera klimakteriet och dela erfarenheter, t.ex. genom medarbetarsamtal eller interna nätverk.

6. Inkludera alla anställda i klimakteriediskussionen: Öka medvetenheten och förståelsen på arbetsplatsen

-       Genomföra obligatoriska utbildningar för alla anställda om klimakteriet och dess effekter, för att säkerställa att alla har en grundläggande förståelse för ämnet.

-       Uppmuntra arbetskamrater att visa empati och stöd, och att arbeta tillsammans för att skapa en mer inkluderande och stöttande arbetsmiljö för kvinnor i klimakteriet.

Genom att vidta dessa åtgärder kan ledare och organisationer skapa en mer stödjande och inkluderande arbetsmiljö för kvinnor i klimakteriet, vilket i sin tur kan bidra till ökad arbetsnöjdhet, produktivitet och personalhälsa.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC