Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Nio av tio svenskar i ny studie: Vi vill fortsätta jobba på distans

Över hälften av de svenskar som jobbar på distans på grund av pandemin tycker att distansjobbet påverkat deras arbetsliv och privatliv till det bättre. Hela nio av tio vill fortsätta arbeta på distans efter pandemin. Det visar en ny YouGov-undersökning som gjorts på uppdrag av organisationen Great Place to Work.

– Distansarbete kräver tillit mellan medarbetare, och här ligger svenska arbetsplatser i framkant, säger Maria Grudén, vd för Great Place to Work i Sverige. 

För många svenskar har coronapandemin inneburit distansarbete, helt eller delvis. Undersöknings- och konsultföretaget Great Place to Work har låtit göra flera undersökningar som tagit tempen på hur arbetslivet i Sverige påverkats under pandemin och hur svenskarna mår på jobbet.

Distansjobb ökar engagemanget

En ny undersökning, utförd i juni 2021 med 1 014 medarbetare på svenska arbetsplatser, visar att svenskarna i dag har en positiv syn på att jobba hemifrån.

53 procent av alla som jobbar på distans på grund av pandemin anser att distansarbetet påverkat deras arbete till det bättre och 60 procent tycker att privatlivet påverkats positivt. 88 procent vill fortsätta jobba på distans, helt eller delvis, efter pandemin. På frågan hur många dagar som är optimalt att distansarbeta svarar de flesta 3 eller 2 dagar i veckan. Undersökningen visar också att engagemanget för jobbet har ökat bland dem som jobbar hemifrån.


– En slutsats är att vi anpassat oss till den nya situationen och drar nytta av dess fördelar, som minskade restider och en bättre livsbalans. Sverige ligger också i framkant globalt när det gäller att bygga arbetsplatser där kulturen präglas av tillit med ledare som ger frihet under ansvar till sina anställda, säger Maria Grudén, vd för Great Place to Work i Sverige, och fortsätter:

– Distansarbete underlättas av förtroende mellan medarbetare, och en sådan arbetskultur är svår att skapa mitt i en kris som en pandemi. Det krävs att man lagt grunden för kulturen under en längre tid.

 

Gott ledarskap gynnar företagets resultat

Även när det gäller relationen till närmsta chef är många svenskar som jobbar på distans nöjda. Hela 67 procent anser att relationen inte förändrats under pandemin, medan 13 procent tycker att den blivit bättre och 14 procent sämre, enligt undersökningen. 68 procent svarar att de haft lika mycket eller mer kontakt med sin chef under pandemin jämfört med innan. 27 procent har haft mindre kontakt.


– Gott ledarskap är så mycket mer än att vara en bra ledare på plats. Vår samlade erfarenhet visar att öppenhet och kommunikation är nycklar för att få medarbetarna att trivas. Att känna tillit handlar ofta om information och dialog om vart organisationen är på väg och varför. Medarbetarna vill veta orsaker till beslut för att känna sig trygga, vilket är extra viktigt under en kris eller när vi inte kan ses på samma sätt som tidigare, säger Maria Grudén och fortsätter:

– Vi ser tydligt i våra medarbetarundersökningar att de organisationer som jobbat medvetet och långsiktigt med dessa ledarskapsfrågor har gått starkare ur krisen och till och med gjort bättre resultat än tidigare år. 

 

Ur undersökningen

 

Vill du fortsätta jobba på distans (helt eller delvis) efter pandemin?

Ja 88%

Nej 12%

 

Hur många arbetsdagar vill du jobba på distans?

3 dagar 29%

2 dagar 26%

5 dagar 19%

4 dagar 14%

1 dag 7%

Inte alls 3%

Kan/vill ej svara 3%

 

”Jag känner mig mer engagerad när jag jobbar på distans jämfört med på kontoret”

37% Ja, instämmer delvis/i hög grad

40% Neutral, varken instämmer eller inte

23% Nej, instämmer inte alls/inte helt

 

”Distansarbetet har påverkat mitt arbetsliv till det bättre”

53% Ja, instämmer delvis/i hög grad

29% Neutral, varken instämmer eller inte

19% Nej, instämmer inte alls/inte helt

 

”Distansarbetet har påverkat mitt privatliv till det bättre”

60% Ja, instämmer delvis/i hög grad

30% Neutral, varken instämmer eller inte

10% Nej, instämmer inte alls/inte helt

 

Förtroende för högsta ledningsgruppens omdöme?

Mycket stort 15%

Ganska stort 47%

Ganska litet 27%

Inget 11%

 

Hur har relationen till närmsta chef förändrats sedan du började jobba på distans?

Blivit bättre 13%

Samma 67%

Sämre 14%

Kan/vill ej svara 6%

 

Hur mycket kontakt har du med närmsta chef nu jämfört med innan pandemin?

Mer 13%

Samma 55%

Mindre 27%

Kan/vill ej svara 5%

 

Om undersökningen

Utfördes av YouGov 10-15 juni 2021 med 1014 personer på svenska arbetsplatser. Av medarbetarna i undersökningen har 77 procent ingen ledande befattning, 15 procent är teamledare, 6 procent avdelning- eller enhetschefer och 2 procent företagsledare eller ledare för organisationen. 

Om Great Place to Work®

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Företaget har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför Great Place to Work medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. I arbetet utvärderas organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Great Place to Work erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper arbetsplatser att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Årligen delar Great Place to Work ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” som baseras på organisationens resultat i undersökningarna.  

För mer info, kontakta

Maria Grudén, vd, maria.gruden@greatplacetowork.com

Emma N Stara, marknadsansvarig, emma.n.stara@greatplacetowork.com

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC