Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Ny undersökning: Svenska folket trivs rekordbra på jobbet

Oro i omvärlden, vikande konjunktur och brant ökning av varsel – men vi svenskar trivs bättre på jobbet 2023 än tidigare. Det visar en ny rapport från Great Place to Work.

Ladda ner rapporten här!

Hela 67 procent tycker att arbetet är meningsfullt och ”inte bara ett jobb” och 63 procent bedömer sin arbetsplats som ”allt sammantaget mycket bra”.

Rapporten bygger på en YouGov-undersökning som Great Place to Work låtit göra med medarbetare på svenska arbetsplatser i januari 2023. Den visar att rekordmånga svenskar känner att de gör skillnad på jobbet, tycker att arbetet är meningsfullt, är stolta över vad de åstadkommer på jobbet och bedömer sin arbetsplats som mycket bra.

”Vi gjorde motsvarande undersökning 2021, 2019 och 2016, och trenden är tydlig: Svenska folket känner sig mer engagerade och trivs bättre på sina jobb 2023. Vi ser två möjliga orsaker. Dels tar allt fler organisationer medarbetarnas engagemang på största allvar. Dels kan oron i omvärlden driva organisationer framåt. De tvingas ställa om och förändras i snabbare takt, vilket kan verka stimulerande”, säger Jeanette Bergvall, vd för Great Place to Work.

Ladda ner rapporten här!

Unga känner mest uppskattning – äldre mest mening

De yngsta medarbetarna, 18-25 år, är mest nöjda med uppskattningen för ett bra utfört jobb. De känner också störst tillit till att de skulle bli tagna på allvar om de berättade att de blivit orättvist behandlade. De äldsta medarbetarna, 55-65 år, känner mest mening och stolthet på jobbet. Hela 77 procent instämmer i att ”arbetet är meningsfullt” – jämfört med 60 procent av personerna under 30 år.

Chefer snåla med beröm

Även om de flesta medarbetare trivs bra på jobbet, har många svenska chefer problem, visar undersökningen. Flera frågor som rör ledarskap har lägst resultat i årets undersökning. Till exempel svarar bara 50 procent att deras chefer visar uppskattning för bra utfört arbete och endast 46 procent att cheferna undviker favorisering och lever som de lär.

7 av 10: ”Distansjobb gör arbetslivet bättre”

Allt fler svenskar är positiva till distansarbete, slår undersökningen fast. 93 procent av de som jobbar på distans, helt eller delvis, i årets undersökning vill fortsätta med det, jämfört med 88 procent 2021. 68 procent tycker att arbetet har påverkats till det bättre på grund av distansjobbet, jämfört med 53 procent 2021. Men hybridarbetet har också utmaningar – som att 23 procent svarar att de fått sämre relation till sin närmaste chef, att jämföras med 14 procent 2021.

Mellanchefer mindre nöjda med distansjobb

Två grupper sticker ut som mindre positiva till distansarbete: De nyanställda, som jobbat mindre än två år på arbetsplatsen, och mellancheferna.
”Det är också tydligt att distansarbetets baksidor drabbar de yngre medarbetarna mest. Även om allt fler företag och organisationer ser fördelarna med hybrida arbetsplatser, visar vår undersökning att det inte räcker. De behöver också arbeta metodiskt med ledarskapsfrågor för att alla ska må bra och känna sig engagerade”, säger Jeanette Bergvall.

Här är 9 av 10 medarbetare 100 procent nöjda

Resultatet i årets undersökning visar att svenska arbetsplatser generellt ligger långt efter de organisationer som deltar i Great Place to Works årliga medarbetarundersökning:

”Hos dessa organisationer bedömer 87 procent av medarbetarna sin arbetsplats som sammantaget mycket bra. Organisationerna som deltar i vår medarbetarundersökning, och därför fokuserar på att utveckla sin företagskultur, har genomgående mycket bättre resultat. De känner mer tillit, gemenskap, engagemang och stolthet – hörnpelare för att bygga lönsamma organisationer”, säger Jeanette Bergvall. 

Ladda ner rapporten här!

63 procent svarar ”det är roligt att arbeta här” – undersökningen i korthet:

69% är stolta över vad de åstadkommer på jobbet.

63% bedömer sin arbetsplats som sammantaget mycket bra.

69% svarar ”här kan jag vara mig själv” och upplever att kollegorna bryr sig om varandra.

63% tycker att jobbet är roligt.

49% tycker att cheferna är bra på att delegera och att samordna medarbetarna samt involvera medarbetarna i beslut som rör deras arbete.

93% av medarbetarna som jobbar på distans (helt eller delvis) vill fortsätta med det.

3 dagar i veckan på distans är populärast – näst populärast är 2 dagar i veckan.

33% av medarbetarna som jobbar på distans (helt eller delvis) tycker att gemenskapen med kollegorna försämrats.

44% av de yngsta medarbetarna (18-25 år) har fått sämre relation med chefen på grund av distansjobbet.

20% av svenska medarbetare har blivit mer oroliga för att förlora jobbet på grund av konjunkturen. Exempel på branscher där man är mer orolig än genomsnittet: Transport- och magasinering, fastighetsföretag, kommunikationsföretag, tillverkningsindustrin och byggföretag.

Ladda ner rapporten här!

Om undersökningen:

• Utfördes av YouGov i januari 2023 med 1015 medarbetare (18-64 år) på svenska arbetsplatser. Deltagarna fick ta ställning till 61 påståenden som sammantaget mäter hur väl deras arbetsgivare presterar inom områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Områdena är valda med utgångspunkt i Great Place to Works över 30-åriga forskning som visar att höga resultat inom dessa områden är grunden för att bygga lönsamma organisationer där medarbetarna är engagerade, innovativa och motiverade.

• Great Place to Work gjorde motsvarande undersökning 2021, 2019 och 2016.

• Deltagarna i årets undersökning fick också svara på ett antal frågor om distansarbete samt ta ställning till om konjunkturutvecklingen ökat deras oro för att förlora jobbet. 

Ladda ner rapporten här!©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC