Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Regent säger ja till allt

Hos svenska IT-företaget Regent, utsedd till Europas bästa arbetsplats, säger de ja till allt. Konstigt? Inte om du frågar vd och medgrundare Thomas Skott. Tack vare fokus på tillit har Regent blivit en attraktiv arbetsplats där idéer hörsammas och genomförande står i fokus.

För att visa att Regent litar på sina medarbetare tillämpas en “ja-kultur”. De säger ja till alla förslag från medarbetarna. Alltid.

– Reaktionen är alltid “oj, det måste ge er problem”. Men jag är mer rädd för motsatsen, att bra förslag som medarbetare sitter på aldrig kommer upp till ytan för att de är rädda för att få ett nej, säger Thomas Skott, vd.

De flesta förslag är enkla. Biokvällar, kompetensbaserade workshops och andra kulturbyggande aktiviteter. Men ibland kommer förslag för verksamheten, rekrytering, försäljning och andra större frågor.

– De flesta initiativ vi har tagit oss för de senaste åren har varit initierade av medarbetarna och inte av ledningsgruppen.

IT-branschen ligger långt fram i frågor kring tillit och kulturbyggande. Konkurrensen kring personal är stenhård vilket gör att anställda kan ställa höga krav på sina arbetsgivare, som helt enkelt har fått anpassa sig.

Dessutom tillämpas en agil utvecklingsmetodik, där man ger varandra feedback genom retrospektiv. Man går igenom det arbete som genomförts under en viss tid, och lyfter framgångar och förbättringsområden.

– Då Regent är ett IT-konsultbolag så har vi arbetat mycket med dessa retrospektiv och lärt oss vikten av att hela teamet får komma till tals och att ta vara på idéer. Grunden till ja-kulturen kanske rentav kommer därifrån.

För att ha en fungerande ja-kultur krävs tillit. Aktiviteter där man träffar varandra och gör saker ihop är ett av de bästa sätten för att komma dit.

Biokvällar, ölprovning, skidresor. Listan kan göras lång över allt som Regent hittar på. Men målet är detsamma, att ha kul ihop.

– Vi strävar efter en mångfald. Alla kanske inte gillar skidresor eller häng på kontoret efter jobbet. Men några gör det, och då ska Regent stötta det, liksom vi måste hitta andra aktiviteter som passar alla andra inom bolaget också.

Thomas Skotts 3 tips för att skapa tillit i din organisation

1. Genomför retrospektiv

Sätt i system att genomföra regelbundna återkopplingar. Ta hela arbetsgruppen. Låt alla sätta upp lappar på tavlan där de själva får säga vad de har tycker funkar bra och vad som kan förbättras. Låt sedan gruppen enas om vilka av alla förslag de tycker är viktigast och arbeta på de punkterna till nästa retrospektiv som är ett par veckor framåt i tiden. Den här punkten är ovärderlig!

2. Få koll på grunderna

Organisationen behöver vara tydlig. Alla medarbetare ska veta självklara saker som vem deras närmsta chef är, hur tidrapportering fungerar, vilka kanaler kommunikation sker över etc. Löner ska betalas i tid och vara korrekta, semesterplanering skall fungera och så vidare. Om sådant inte fungerar tappas tilliten till organisationen och det skapar direkt en kultur utan tillit som även sprider sig till medarbetarnas tillit till varandra. Även det omvända gäller. När organisationen i övrigt fungerar så sprids en känsla av tillit som smittar av sig till medarbetarna.

3. Gör saker ihop

Konflikter inom arbetsplatser uppstår ofta mellan personer och grupper som är anonyma för varandra. De känner inte varandra utan bara resultatet av varandras jobb vilket lätt kan leda till onödigt hårda ord om något inte levererats som tänkt. Om medarbetarna istället får göra roliga aktiviteter ihop lär de känna varandra på ett helt annat plan vilket garanterat kommer leda till en trevligare stämning och högre tillit.Text: Alexander Åberg

Bild: Peter Knutson©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC