Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Så du blev inte Great Place To Work-certifierad? Detta händer nu.

Att certifieras som ett Great Place To Work är ingen liten bedrift! Det är därför utmärkelsen väger så tungt.

Har du genomfört vår medarbetarundersökning och inte nått upp i nivå för certifiering?

Misströsta inte. Du är i gott sällskap av många organisationer som en dag kommer att bli framgångsrika, precis som du. 

Så vad händer nu?

Vi avslöjar aldrig namn eller resultat för organisationer som inte blivit Great Place To Work-certifierade.

Istället erbjuder vi stöd till dessa organisationer för att förbättra deras medarbetarupplevelse och uppnå bättre resultat i framtiden.

Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning som gör det möjligt för enskilda organisationer att göra kontinuerliga förbättringar baserade på nyckeldata och insikter som är inriktade på deras unika behov.

Alla våra kunder får en dedikerad kundansvarig som hjälper till med varje steg i processen att gå från bra till fantastisk, inklusive support och vägledning efter undersökningen.

Eftersom vi av kvalitetsskäl bara erbjuder en organisation möjligheten att bli certifierade en gång per år har du nu 12 månader på dig att ta till dig av era resultat, analysera, prioritera och lägga en strategi för arbetet som behöver göras till nästa försök.

Så ska du arbeta för att bli certifierad nästa år

1. Fokusera på en sak som ni ska göra bättre

Analysera era resultat, själva i plattformen eller tillsammans med er kundansvarig, för att ta reda på vilket eller vilka områden som ni har fått sämre resultat i. Välj sedan ut ett av dessa områden och gör det till ett prioriterat projekt det kommande året. 

2. Välj ut vad ni ska fortsätta med

I Sverige är medarbetarresultaten sällan skrämmande dåliga. Det finns troligtvis en massa bra saker som ni gör - och borde fortsätta göra.

Välj ut två områden som ni fick höga resultat på och sätt upp en strategi för hur ni ska fortsätta göra detta bra.

3. Inkludera medarbetarna

Här fallerar många. Istället tror HR och ledning att detta är ett projekt som de ska hålla i och styra över.

Det är tvärtom.

Inkludera medarbetarna, gör dem ansvariga för projekten, ge dem mandat och budget att driva de områden som ni har identifierat att ni ska förbättra och behålla.

4. Se över ditt ledarskap

Ledare påverkar 70 % av medarbetarupplevelsen.

Det betyder att du måste granska hur alla chefer och ledare i din organisation leder och lever som de lär. Detta inkluderar även ditt eget ledarskap.

Vad kan förändras och förbättras? Kika på vad er mest framgångsrika ledare gör och ta efter. 

På Great Place To Work har vi sammanställt många guider och artiklar inom ledarskap, som vi rekommenderar att du läser. 

Du kan även ta hjälp av våra konsulter i arbetet med att förbättra ert ledarskap.

Lär dig mer om hur du blir Great Place To Work-certfierad

Läs och få mer inspiration i våra guider Så blir du Sveriges bästa arbetsplats, Guide till framgångsrik HR och Guide till framgångsriks ledarskap.

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC