Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Trust Stars 2021 Årets inspirerande ledarskap: möt finalisterna

Möt våra tre Trust Stars-finalister i kategorin Årets inspirerande ledarskap; Susanna Petterson, David von Laskowski och Ida Södersten.

 En inspirerande ledare är enligt Great Place to Work "en person som med sitt personliga ledarskap och med sitt driv inspirerat sina medarbetare till att ge sitt allra bästa och tagit sin organisation till nästa nivå".  Varje år utses 3 finalister inom kategorin. Vinnaren offentliggörs den 25 mars 2021.

Vi bad finalisterna att svara på hur det känns att vara nominerad samt hur de ser på sin roll som ledare. 

Finalist: Susanna Petterson

Organisation:  Nationalmuseum

Befattning:  Överintendent / Generaldirektör

Ålder: 54

År inom organisationen: 3

Bor: Stockholm

Grattis! Du är nominerad till Årets inspirerande ledarskap. Hur känns det? 

Jag är verkligen hedrad och glad! Jag brinner för Nationalmuseum och jag hoppas att det märks! Det känns skönt att få feedback i form av en nominering.

I din mening, hur är en inspirerande ledare? 

Inspirerande förebilder har vissa gemensamma egenskaper: de är generösa med sina kunskaper, de kan fokusera och lyssna, de litar på dig och de vågar ta risker. Inspirerande ledare jobbar för dig, inte för sig själva. Och de är tydliga med målsättningar och förväntningar.

Hur har du hittat nyckeln till ditt eget ledarskap? 

För mig är det viktigaste ledordet tillsammans. Ingen kan lyckas ensam. Jag har haft glädjen att arbeta tillsammans med innovativa och modiga personer redan från början. När det gäller mitt eget ledarskap, vill jag vara närvarande och ärlig. Jag vill inspirera och motivera. Och jag vill inte undvika svåra frågor, det ingår i jobbet att ta ansvar.  

Vad har du för råd till andra organisationer som vill göra plats för egna inspirerande ledare? 

Skapa möjligheter, öka kunskapsnivån genom interna och externa utbildningar, coacha varandra, lösa problem tillsammans, lita på varandra. Skratta tillsammans. Det är en bra början! 

Vad skulle det betyda för dig att vinna?

Det här är lätt att svara på; Att vinna skulle vara någonting som hela Nationalmuseum skulle kunna vara stolta över. Det gäller nämligen inte mig, det gäller oss alla tillsammans. Redan det att vårt arbete har uppmärksammats, känns otroligt bra.

Finalist: David von Laskowski

Organisation:  Greenfood Group & Picadeli Group
Befattning: VD & Koncernchef
Ålder: 44
År inom organisationen: Snart 9 år (3 år som ordförande och snart 6 år som VD & Koncernchef)
Bor: Där jag släcker lampan. Min familj bor i Stockholm men då jag rest ca 150 dagar om året i över 10 år så har jag lärt mig att snabbt känna mig hemmastadd.

Grattis! Du är nominerad till Årets inspirerande ledarskap. Hur känns det?

Wow, känner mig såklart både superglad och stolt. Det känns som ett fint kvitto på att vi har fått vår kultur, våra medarbetare och vårt WHY att fungera väl tillsammans.

I din mening, hur är en inspirerande ledare?

Först och främst så tror jag att arenor flyter ihop mer idag. Det är svårt att vara en förebild och en inspirerande ledare bara genom hur du agerar i ditt arbete. Vi känner varandra betydligt bättre på arbetsplatser idag än för 10 år sedan varvid jag är övertygad om att medarbetare ser bortom det arbetsrelaterade och vill se ledare som har sunda värderingar och är inspirerande på andra arenor också, såsom den privata. Det betyder i förlängningen att en inspirerande ledare behöver förstå sitt WHY och ett sätt att leva det fullt ut.

För mig speglar det också det hur yngre generationer ser på sitt arbete idag. Karriär och utveckling är inte längre tillräckligt utan meningsfullhet förväntas också i allt större utsträckning. Många vill arbeta på ett företag eller i en organisation som driver och utvecklar samhället vilket betyder att en inspirerande ledare behöver vara än mer visionär i sitt ledarskap och förklara hur vi gör skillnad på riktigt utan att för den sakens skull tappa fokus på affären. Det är inte längre antingen-eller-logiken som gäller utan snarare både-och-logiken.

Hur har du hittat nyckeln till ditt eget ledarskap?

Att tillit är grunden och transparensen är den viktigaste byggstenen i vårt ledarskap blir snabbt uppenbart när man ’kliver in’ i vår organisation och upplever vår kultur. En tydlig förståelse för vad vi vill uppnå och varje enskild medarbetares roll och bidrag i detta är helt grundläggande. Det skapar en kultur där alla tar ett stort eget ansvar som inte slutar vid sina egna arbetsuppgifter utan först när vi i tillräckligt snabb takt rör oss mot våra mål och vår vision.

Vi har också under lång tid blivit indoktrinerade att framgång primärt handlar om att fatta och exekvera rationella beslut och även om det fortfarande är otroligt viktigt så är ledarskap och handling så otroligt mycket mer distribuerat idag. Det betyder att lejonparten av alla beslut som fattas kommer att fattas av andra. I den kontexten är jag övertygad om att det emotionella har en minst lika stor roll att spela. Om vi kan få människor att förstå, och än viktigare känna för, våra gemensamma mål och vårt WHY så kommer de vara väsentligt mer benägna att fatta kloka och modiga beslut.

Med det sagt är det viktigt att våga beröra människor. Få dem att känna.

Tydlighet, kommunikation och transparens är också centralt. Men de utmaningar som många har upplevt de sista 12 månaderna har ställt dessa tre områden på sin spets. Spelplanen har förändrats och vi har fått lära oss att kommunicera på ett sätt som berör även via digitala verktyg samtidigt som tydlighet och transparens blivit väsentligt viktigare pga. den utmanande situationen. Företag är människor och människor har påverkats kraftfullt av pandemin på såväl arbetsplatsen som privat. Detta ställer ytterligare krav på ledare att vara tydliga och transparanta för att bibehålla det ömsesidiga förtroendet mellan företaget och individen.  

Vad har du för råd till andra organisationer som vill göra plats för egna inspirerande ledare? 

Våga se styrkor i olikheter. Det är genom olika bakgrunder, olika erfarenheter, olika perspektiv och olika drivkrafter som vi kan finna konkurrensfördelar. Olikheter kan (för)ena mer än likheter. Det är otroligt lätt att ha en förutfattad åsikt om vad en ledare är eller bör vara. Ledarskap går att finna i det lilla. Ge människor möjlighet att vara ledare i det dagliga. Grunden för ett inspirerande och sunt ledarskap är förmågan till självledarskap och det måste vi skapa förutsättningar för genom att vara tydliga med våra förväntningar. Tydliga mål, coachning, tillit och utrymme för misstag skapar en trygg miljö där människor vågar pröva och utmana sina egna ambitioner.

Många människor jag har mött och arbetet med har inte sett sig själva som ledare förrän de har fått ett tydligt, ibland temporärt, ansvar för en grupp eller ett projekt och insett hur de har växt med uppgiften. Det ligger på vårt ansvar som ledare att knuffa ut människor ur deras komfortzon för att få dem att inse sin egen potential som ledare. Har man dessutom etablerat en kultur där kollegor lyfter fram och hyllar varandra för små framgångar, där människor känner tillit och där människor känner gemenskap så skapas en miljö där människor vågar pröva att leda.

Avslutningsvis vill jag säga att då det går tretton ledarskapsutbildningar på dussinet bör man försöka att skapa en intern samsyn på ledarskap och skräddarsy en utbildning för ledare där de får möjlighet att växa som såväl individersom ledare. Detta kommer i förlängningen också skapa ett starkt internt nätverk bland nya och gamla ledare där framgång och motgång kan delas och bearbetas.

Vad skulle det betyda för dig att vinna?

Jag skulle såklart bli otroligt stolt. Dels stolt för min egen del men kanske än mer för det ledarskapsarbete vi gemensamt bedriver i vår organisation som ligger till grund för vår framgångsrika kultur.

Finalist: Ida Södersten

Organisation:  Svenska Bostäder AB
Befattning:  Boförmedlarchef
Ålder: 37 år
År inom organisationen:  2
Bor:  Stockholm

Grattis! Du är nominerad till Årets inspirerande ledarskap. Hur känns det?

Jag är överraskad och det känns mycket bra. 

I din mening, hur är en inspirerande ledare?

En inspirerande ledare är enligt mig någon som har ett genuint engagemang. Det är någon som känner av när ett nytt perspektiv behövs. Viktigt är också att ledarskapet anpassas efter varje individs behov.

Hur har du hittat nyckeln till ditt eget ledarskap?

Under mina tio år som ledare har det allra mest värdefulla varit alla medarbetare genom åren. Jag är tacksam för den raka kommunikation och feedback som jag har fått till mig och som hjälpt mig att utvecklas. I övrigt är det förmodligen så att de misstag jag gjort genom åren  har varit avgörande för mitt eget lärande. 

Vad har du för råd till andra organisationer som vill göra plats för egna inspirerande ledare? 

Jag uppskattar att det finns en tydlighet i Svenska Bostäders organisation gällande bland annat rutiner och ansvarsfördelning. Denna tydlighet gör att mer av ledarens tid kan läggas på medarbetarna. Jag tror att det är positivt om det är möjligt för en ledare att ha detta som sin högsta prioritering. Det är något som andra organisationer kanske skulle kunna arbeta med.

Vad skulle det betyda för dig att vinna?

Vinsten är ärligt talat att ha blivit nominerad. Det är jag väldigt glad för.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC