Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

4 sätt att skapa bättre företagskultur 2021

Led med empati och prioritera välmående. Här kommer 4 tips du kan dela med ditt team för att göra det bästa av 2021.

Sedan januari förra året har vi alla blivit bättre på att navigera oss genom osäkerhet, att hantera kriser och att snabbt anpassa oss till en verklighet som konstant genomgår förändringar. På många sätt kommer detta år att handla om att fortsätta göra det som vi fokuserade på under pandemins start. Att leda med empati och prioritera välmående hos våra medarbetare. Här kommer 4 tips vi tror hjälper din organisation att ta eller behålla täten 2021.

1. Led med empati

Många medarbetare har vid det här laget varit med om en kris eller trauma av något slag, antingen på jobbet eller privat. Det kan handla om allt från att brottas med långvarig isolering, missade möjligheter att säga hejdå till kollegor som blivit uppsagda till oron, sorgen och stressen som kommer över att behöva ta hand om närstående som blivit sjuka. Det finns med andra ord många exempel på större och mindre kriser som medarbetare bär med sig till jobbet.

Att vara en empatisk ledare för många är således viktigare än någonsin. Att skapa trygga zoner som skapar möjlighet till gemenskap, engagemang och aktivt lyssnande kommer att ge er medarbetare som presterar bättre. Det visar även den undersökning vi genomförde mellan april och juni 2020 för att förstå effekten av covid-krisen på medarbetare och organisationer. Totalt fick vi in 8349 svar från 113 medelstora svenska organisationer. Vår data visar att ledare som visar omtanke för medarbetare förstår deras behov och visar respekt upplever lägst antal störningar inom organisationen. 

2. Prioritera tillit

Att lita på och bry sig om sitt team, och att få tillit och  omtanke tillbaka från teamet, leder till starka resultat. Tillit har visat sig vara centralt för de bästa arbetsplatserna i Sverige och resten av Europa. Michael Bush, vd för hela Great Place to Work, berättar:

“Våra studier visar att den som går till jobbet och känner sig omhändertagen kommer att prestera bättre. Det är inte lön eller aktier i bolaget som är avgörande för att medarbetare ska göra sitt allra bästa. Exceptionellt arbete kommer från omtanke”.

Tillit är sammansvetsad med psykologisk säkerhet. Det går inte att nämna en utan den andra. Därför måste du försäkra dig om att dina medarbetare känner sig säkra både fysiskt och psykiskt. Det måste fortsätta att vara en hög prioritet för alla ansvariga under 2021. Tyvärr går det inte att fråga dem om detta över ett digitalt, eller ens fysiskt, möte och förvänta dig att få ett sanningsenligt svar. Det bästa och mest pålitliga sättet att mäta detta är med hjälp av en undersökning. Med vårt medarbetarundersökning Trust Index får du svar på hur dina medarbetare mår och upplever sin arbetsplats och kan även välja att få hjälp med att bygga en bättre arbetsplatskultur av våra konsulter.

3. Effektivt ledarskap ger större chans till framgång

Arbetsplatskultur kan för många kännas som något vagt eller omätbart. Men med Great Place to Works unika bedömning kan våra organisationer effektivt mäta sina medarbetares upplevelser och jämföra dem internt och externt. Först med fakta kan ni säkerställa att ni fortsätter i rätt riktning.  

Vill ni säkerställa att era medarbetare har bra upplevelser på sitt arbete, vare sig arbetsplatsen nu är på distans eller på ett fysiskt kontor, är det viktigt med effektivt ledarskap. Organisationer som medvetet satsar på att anställa, utveckla och behålla duktiga ledare har större chanser att behålla sina medarbetare och att bygga och upprätthålla en organisation som presterar bättre ekonomiskt.

Här är mellanchefen en viktig spelare. Mellanchefer har stor inverkan på medarbetares beteenden och kan i bästa fall fungera som en positiv förebild som visar vägen för fler. Mellanchefer har en viktig roll även gentemot ledningen, där den med fördel kan fungera som en bra länk mellan medarbetarna och beslutsfattarna.

I dessa tider är mellancheferna viktigare än någonsin. Genom att lita på att de kan ta bra beslut för sina medarbetare kan de hitta innovativa och uppskattade sätt att bygga och sprida kultur på ett digitalt sätt.

4. Ge nyanställda en fantastisk upplevelse

Organisationer som är lyckliga nog att kunna nyanställa i dessa tider står inför en helt ny typ av utmaning, nämligen att genomföra digitala onboardingprocesser. Här kan du läsa om hur vår kund Benify tidigt ställde om till digital onboarding. Precis som de beskriver i artikeln är den största utmaningen när onboardingen sker remote att den nyanställda inte får ansikten på alla medarbetare och inte heller får några naturliga forum för att bygga relationer till kollegor utanför det egna teamet. 

Den nyanställda missar de naturliga relationsbyggandet som annars sker vid kaffemaskinen eller när de går förbi någons plats och enkelt kan ställa frågor. Relationsbyggandet blir lidande, men också möjligheten att få djupare kunskaper kring organisationen och vad de olika rollerna innebär. 

Att organisera träffar online med kollegor i andra delar av organisationen är ett bra sätt att ge nyanställda en känsla av gemenskap och sammanhang. Tävlingar där team tävlar mot andra team i olika tävlingar är också ett lättsamt men framgångsrikt sätt att komma in i organisationen. Det tillsammans med att ge varje nyanställd en buddy (som inte är ens chef)  och ha dagliga check-ins med teamet och att använda befintlig teknik för att skapa kanaler där det enkelt och snabbt går att ställa frågor gör stor skillnad för den nyanställda. 

De organisationer som ingjuter arbetsplatskultur redan vid onboarding-processen kommer att ha ett stort övertag jämfört med de som inte gör det.

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC